X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

- Công Tắc | Thiết Bị Điện - Taizhi
Banner
TAIZHI | TSS1031

Bộ công tắc Taizhi TSS1031

115.290 vnđ 128.100 (Giảm: -10%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TSS1032

Bộ công tắc đơn Taizhi TSS1032

115.290 vnđ 128.100 (Giảm: -10%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TSS1034

Bộ công tắc đôi Taizhi TSS1034

199.800 vnđ 222.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TSS1035

Bộ 3 công tắc Taizhi TS1035

288.900 vnđ 321.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TSS2031

Bộ công tắc Taizhi TSS2031

115.290 vnđ 128.100 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TSS2032

Bộ công tắc Taizhi TSS2032

115.290 vnđ 128.100 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TSS2034

Bộ công tắc Taizhi TSS2034

199.800 vnđ 222.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TSS2035

Bộ công tắc 3 Taizhi TSS2035

288.900 vnđ 321.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.1 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TLS1071

Bộ công tắc Taizhi TLS1071

65.700 vnđ 73.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TLS1072

Bộ công tắc Taizhi TLS1072

65.700 vnđ 73.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TLS10722

Bộ 2 công tắc Taizhi TLS10722

108.000 vnđ 120.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAZHI | TLS1077

Bộ 3 công tắc Taizhi TLS1077

150.300 vnđ 167.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TLS1078

Bộ 4 công tắc Taizhi TLS1078

192.600 vnđ 214.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TLS2072

Bộ công tắc Taizhi TLS2072

65.700 vnđ 73.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TLS20722

Bộ 2 công tắc Taizhi TLS20722

108.000 vnđ 120.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TLS2077

Bộ 3 công tắc Taizhi TLS2077

150.300 vnđ 167.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TSS031

Bộ công tắc Taizhi TSS031

91.890 vnđ 102.100 (Giảm: -10%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TSS032

Bộ công tắc Taizhi TSS032

91.890 vnđ 102.100 (Giảm: -10%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TSS034

Bộ công tắc Taizhi TSS034

176.400 vnđ 196.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TSS035

Bộ công tắc Taizhi TSS035

265.500 vnđ 295.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TLS071

Công tắc đơn Taizhi TLS071

42.300 vnđ 47.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TLS072

Công tắc đơn Taizhi TLS072

42.300 vnđ 47.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TLS078

Công tắc đôi Taizhi TLS078

84.600 vnđ 94.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TLS177

Công tắc ba Taizhi TLS177

126.900 vnđ 141.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- Công tắc thiết bị điện Taizhi | Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- Công tắc thiết bị điện Taizhi | Hùng Vương