X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

- Cuộn Kháng Hạ Thế Tụ Bù - Taizhi
Banner
TAIZHI | TZSG-0.6/0.45-6

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-0.6/0.45-6

4.977.400 vnđ 6.070.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 0.6 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-1.2/0.45-6

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-1.2/0.45-6

6.314.000 vnđ 7.700.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 1.2 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-1.8/0.45-6

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-1.8/0.45-6

8.200.000 vnđ 10.000.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 1.8 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-2.4/0.45-6

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-2.4/0.45-6

9.676.000 vnđ 11.800.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 2.4 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-3/0.45-6

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-3/0.45-6

10.414.000 vnđ 12.700.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 3 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-3.6/0.45-6

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-3.6/0.45-6

11.808.000 vnđ 14.400.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 3.6 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-0.7/0.48-7

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-0.7/0.48-7

5.576.000 vnđ 6.800.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 0.7 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-1.4/0.48-7

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-1.4/0.48-7

6.182.800 vnđ 7.540.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 1.4 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-2.1/0.48-7

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-2.1/0.48-7

7.544.000 vnđ 9.200.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 2.1 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-2.8/0.48-7

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-2.8/0.48-7

9.020.000 vnđ 11.000.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 2.8 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-3.5/0.48-7

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-3.5/0.48-7

10.660.000 vnđ 13.000.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 3.5 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-4.2/0.48-7

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-4.2/0.48-7

12.464.000 vnđ 15.200.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 4.2 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- Cuộn kháng hạ thế tụ bù Taizhi | Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- Cuộn kháng hạ thế tụ bù Taizhi | Hùng Vương