X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

+ Inox-430 | Cổ Dê Đai Siết
Banner
ĐAI SIẾT | DN60

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 60MM

50.000 vnđ 55.500 (Giảm: -10%)

Công suất: D60 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN80

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 80MM

52.000 vnđ 57.800 (Giảm: -10%)

Công suất: D80 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN100

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 100MM

54.000 vnđ 60.000 (Giảm: -10%)

Công suất: D100 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN125

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 125MM

58.000 vnđ 64.380 (Giảm: -10%)

Công suất: D125 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN150

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 150MM

62.000 vnđ 68.820 (Giảm: -10%)

Công suất: D150 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN175

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 175MM

66.000 vnđ 73.260 (Giảm: -10%)

Công suất: D175 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN200

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 200MM

70.000 vnđ 77.700 (Giảm: -10%)

Công suất: D200 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN250

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 250MM

76.000 vnđ 84.360 (Giảm: -10%)

Công suất: D250 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN300

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 300MM

82.000 vnđ 91.020 (Giảm: -10%)

Công suất: D300 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN350

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 350MM

90.000 vnđ 100.000 (Giảm: -10%)

Công suất: D350 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN400

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 400MM

96.000 vnđ 106.560 (Giảm: -10%)

Công suất: D400 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN450

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 450MM

104.000 vnđ 115.440 (Giảm: -10%)

Công suất: D450 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN500

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 500MM

110.000 vnđ 122.100 (Giảm: -10%)

Công suất: D500 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN550

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 550MM

130.000 vnđ 144.300 (Giảm: -10%)

Công suất: D550 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN600

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 600MM

138.000 vnđ 153.180 (Giảm: -10%)

Công suất: D600 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN650

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 650MM

146.000 vnđ 162.060 (Giảm: -10%)

Công suất: D650 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN700

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 700MM

154.000 vnđ 170.940 (Giảm: -10%)

Công suất: D700 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN750

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 750MM

162.000 vnđ 179.820 (Giảm: -10%)

Công suất: D750 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN800

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 800MM

170.000 vnđ 188.700 (Giảm: -10%)

Công suất: D800 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN850

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 850MM

178.000 vnđ 197.580 (Giảm: -10%)

Công suất: D850 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN900

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 900MM

186.000 vnđ 206.460 (Giảm: -10%)

Công suất: D900 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN950

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 950MM

194.000 vnđ 215.340 (Giảm: -10%)

Công suất: D950 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN1.000

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 1.000MM

210.000 vnđ 233.100 (Giảm: -10%)

Công suất: D1.000 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN1.100

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 1.100MM

256.000 vnđ 284.160 (Giảm: -10%)

Công suất: D1.100 - MM
Bảo hành: Option
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MsNB/01

HV✔️- Cổ Dê Inox-430 Đai Siết Ống Gió | Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- Cổ Dê Inox-430 Đai Siết Ống Gió | Hùng Vương