X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

- Ổ Cắm | Thiết Bị Thông Minh - Taizhi
Banner
TAIZHI | TGC10A0

Bộ ổ cắm USB Taizhi TGC10A0

198.000 vnđ 220.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.1 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC10A1

Bộ ổ cắm Tivi Taizhi TGC10A1

79.200 vnđ 88.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC10A2

Bộ ổ cắm Taizhi TGC10A2

79.200 vnđ 88.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC10A3

Bộ ổ cắm Internet Taizhi TGC10A3

102.600 vnđ 114.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC10A23

Bộ ổ cắm Taizhi TGC10A23

158.400 vnđ 176.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC10A13

Bộ ổ cắm TGC10A13

158.400 vnđ 176.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC10A12

Bộ ổ cắm TGC10A12

135.000 vnđ 150.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC10A22

Bộ 2 ổ cắm Taizhi TGC10A22

135.000 vnđ 150.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAZHI | TGC20A0

Bộ ổ cắm Taizhi TGC20A0

198.000 vnđ 220.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.1 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC20A1

Bộ ổ cắm TV Taizhi TGC20A1

79.200 vnđ 88.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC20A2

Bộ ổ cắm Taizhi TGC20A2

79.200 vnđ 88.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC20A3

Bộ ổ cắm Taizhi TGC20A3

102.600 vnđ 114.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC20A23

Bộ ổ cắm Taizhi TGC20A23

158.400 vnđ 176.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC20A13

Bộ ổ cắm Taishi TGC20A13

158.400 vnđ 176.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC20A12

Bộ ổ cắm Taizhi TGC20A12

135.000 vnđ 150.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC20A22

Bộ 2 ổ cắm Taizhi TGC20A22

135.000 vnđ 150.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC0A0

Ổ cắm USB Taizhi TGC0A0

174.600 vnđ 194.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.1 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC0A1

Ổ cắm Tivi Taizhi TGC0A1

55.800 vnđ 62.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC0A2

Ổ cắm điện thoại Taizhi TGC0A2

55.800 vnđ 62.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC0A3

Ổ cắm internet Taizhi TGC0A3

79.200 vnđ 88.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TCS002

Ổ cắm USB TCS002 Taizhi

1.031.400 vnđ 1.146.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.4 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TCS003

Ổ cắm điện thoại Taizhi TCS003

63.000 vnđ 70.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TCS006

Ổ cắm Internet Taizhi TCS006

87.750 vnđ 97.500 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TCS008

Nút trống TCS008 Taizhi

8.910 vnđ 9.900 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC10A4

Bộ điều chỉnh Taizhi TGC10A4

169.650 vnđ 188.500 (Giảm: -10%)

Công suất: 1000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC10A5

Bộ điều chỉnh tốc độ quạt Taizhi TGC10A5

169.650 vnđ 188.500 (Giảm: -10%)

Công suất: 1000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC20A4

Bộ điều chỉnh Taizhi TGC20A4

169.650 vnđ 188.500 (Giảm: -10%)

Công suất: 1000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC20A5

Bộ điều chỉnh Taizhi TGC20A5

169.650 vnđ 188.500 (Giảm: -10%)

Công suất: 1000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC0A4

Bộ điều chỉnh Taizhi TGC0A4

146.250 vnđ 162.500 (Giảm: -10%)

Công suất: 1000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC0A5

Điều chỉnh Taizhi TGC0A5

146.250 vnđ 162.500 (Giảm: -10%)

Công suất: 1000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TLGC10C1

Bộ nút chuông Taizhi TGC10C1

102.600 vnđ 114.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC20C1

Bộ nút ấn chuông Taizhi TGC20C1

102.600 vnđ 114.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TGC0C1

Nút ấn chuông Taizhi TGC0C1

79.200 vnđ 88.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- Ổ cắm thiết bị thông minh Taizhi | Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- Ổ cắm thiết bị thông minh Taizhi | Hùng Vương