X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

1.(2) - QUẠT HÚT LY TÂM TRUNG ÁP
Banner
QLT - TRUNG ÁP | BẢNG GIÁ (THÉP CT3)

BẢNG GIÁ chính thức QLT - TRUNG ÁP

3.230.000 vnđ 3.590.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P0.5 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P0.5

3.230.000 vnđ 3.590.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P01 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P01

3.980.000 vnđ 4.430.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P02 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P02

5.130.000 vnđ 5.700.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P03 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P03

6.910.000 vnđ 7.680.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P05 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P05

9.130.000 vnđ 10.150.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P7.5 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P7.5

13.440.000 vnđ 14.940.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P10 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P10

16.650.000 vnđ 18.510.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P15 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P15

22.950.000 vnđ 25.500.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P20 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P20

31.230.000 vnđ 34.710.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P25 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P25

39.510.000 vnđ 43.890.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P30 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm trung áp QLT-4P30

47.140.000 vnđ 52.380.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | BẢNG GIÁ (INOX-304)

BẢNG GIÁ chính thức QLT - TRUNG ÁP INOX-304

8.080.000 vnđ 8.980.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P1/2 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm trung áp Inox-304 QLT-4P0.5

8.080.000 vnđ 8.980.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P01 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm trung áp Inox-304 QLT-4P01

9.970.000 vnđ 11.080.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P02 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm trung áp Inox-304 QLT-4P02

12.820.000 vnđ 14.250.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P03 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm trung áp Inox-304 QLT-4P03

17.280.000 vnđ 19.200.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P05 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm trung áp Inox-304 QLT-4P05

22.840.000 vnđ 25.380.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P7.5 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm trung áp Innox-304 QLT-4P7.5

33.610.000 vnđ 37.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P10 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm trung áp Inox-304 QLT-4P10

41.650.000 vnđ 46.280.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P15 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm trung áp Inox-304 QLT-4P15

57.370.000 vnđ 63.750.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P20 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm trung áp Inox-304 QLT-4P20

78.100.000 vnđ 86.780.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P25 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm trung áp Inox-304 QLT-4P25

98.750.000 vnđ 109.730.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P30 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm trung áp Inox-304 QLT-4P30

117.850.000 vnđ 130.950.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MsNB/01

HV✔️- QUẠT HÚT LY TÂM TRUNG ÁP | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- QUẠT HÚT LY TÂM TRUNG ÁP | HÙNG VƯƠNG