X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

12 - Tủ Chống Ẩm FujiE Nhật Bản
Banner
FUJIE | AD030

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE AD030

1.903.000 vnđ 2.112.330 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | AD040

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE AD040

2.035.000 vnđ 2.258.850 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | DHC040

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE DHC040

2.288.000 vnđ 2.539.680 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | AD060

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE AD060

3.168.000 vnđ 3.516.480 (Giảm: -10%)

Công suất: 60 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | DHC60

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE DHC60

3.289.000 vnđ 3.650.790 (Giảm: -10%)

Công suất: 60 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | AD080

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE AD080

4.180.000 vnđ 4.639.800 (Giảm: -10%)

Công suất: 80 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | DHC80

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE DHC80

4.433.000 vnđ 4.920.630 (Giảm: -10%)

Công suất: 80 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | AD100

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE AD100

5.269.000 vnđ 5.848.590 (Giảm: -10%)

Công suất: 100 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | DHC100

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE DHC100

5.907.000 vnđ 6.556.770 (Giảm: -10%)

Công suất: 100 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | AD120

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE AD120

6.468.000 vnđ 7.179.480 (Giảm: -10%)

Công suất: 120 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | DHC120

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE DHC120

7.106.000 vnđ 7.887.660 (Giảm: -10%)

Công suất: 120 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | AD160

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE AD160

8.382.000 vnđ 9.304.020 (Giảm: -10%)

Công suất: 160 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | DHC160

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE DHC160

8.767.000 vnđ 9.731.370 (Giảm: -10%)

Công suất: 160 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | AD200

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE AD200

12.518.000 vnđ 13.894.890 (Giảm: -10%)

Công suất: 200 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | DHC200

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE DHC200

12.892.000 vnđ 14.310.120 (Giảm: -10%)

Công suất: 200 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | AD250

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE AD250

15.114.000 vnđ 16.776.540 (Giảm: -10%)

Công suất: 250 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | DHC250

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE DHC250

15.499.000 vnđ 17.203.890 (Giảm: -10%)

Công suất: 250 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | AD300

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE AD300

19.459.000 vnđ 21.599.490 (Giảm: -10%)

Công suất: 300 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | DHC350

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE DHC350

22.000.000 vnđ 24.420.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 350 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | AD400

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE AD400

33.660.000 vnđ 37.362.600 (Giảm: -10%)

Công suất: 400 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | AD500

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE AD500

40.007.000 vnđ 44.407.770 (Giảm: -10%)

Công suất: 500 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | DHC800

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE DHC800

46.618.000 vnđ 51.745.980 (Giảm: -10%)

Công suất: 800 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | DHC1000

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE DHC1000

52.965.000 vnđ 58.791.150 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.000 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
FUJIE | DHC1200

Tủ chống ẩm cao cấp FujiE DHC1200

56.012.000 vnđ 62.173.320 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.200 - Lít
Bảo hành: 5 Năm
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- Tủ Chống Ẩm FujiE Nhật Bản | Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- Tủ Chống Ẩm FujiE Nhật Bản | Hùng Vương