X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

13 - QUẠT HƯỚNG TRỤC GIÁN TIẾP
Banner
VIET NAM | QTG-044P (INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-044P

13.180.000 vnđ 14.650.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-042P (INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-042P

16.670.000 vnđ 18.530.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-054P (INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-054P

16.360.000 vnđ 18.180.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-052P (INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-052P

19.060.000 vnđ 21.180.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-064P (INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-064P

19.150.000 vnđ 21.280.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-062P (INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-062P

21.530.000 vnđ 23.930.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-074P (INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-074P

26.930.000 vnđ 29.930.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-072P (INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-072P

29.340.000 vnđ 32.600.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-084P (INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-084P

34.580.000 vnđ 38.430.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-094P (INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-094P

43.650.000 vnđ 48.500.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-104P (INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-104P

53.050.000 vnđ 58.950.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-124P (INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-124P

72.400.000 vnđ 80.450.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | T40C

Quạt hút hướng trục Soffnet T40C

5.220.000 vnđ 5.800.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.75 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | T50C

Quạt hút hướng trục Soffnet T50C

6.270.000 vnđ 6.970.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | T60C

Quạt hút hướng trục Soffnet T60C

7.790.000 vnđ 8.660.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.2 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-044P

Quạt hướng trục gián tiếp QTG-044P

5.270.000 vnđ 5.860.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-042P

Quạt hướng trục gián tiếp QTG-042P

6.660.000 vnđ 7.410.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-054P

Quạt hướng trục gián tiếp QTG-054P

6.540.000 vnđ 7.270.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-052P

Quạt hướng trục gián tiếp QTG-052P

7.620.000 vnđ 8.470.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-064P

Quạt hướng trục gián tiếp QTG-064P

7.650.000 vnđ 8.510.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-062P

Quạt hướng trục gián tiếp QTG-062P

8.610.000 vnđ 9.570.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-074P

Quạt hướng trục gián tiếp QTG-074P

10.770.000 vnđ 11.970.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-072P

Quạt hướng trục gián tiếp QTG-072P

11.730.000 vnđ 13.040.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-084P

Quạt hướng trục gián tiếp QTG-084P

13.830.000 vnđ 15.370.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-094P

Quạt hướng trục gián tiếp QTG-094P

17.460.000 vnđ 19.400.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-104P

Quạt hướng trục gián tiếp QTG-104P

21.220.000 vnđ 23.580.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-124P

Quạt hướng trục gián tiếp QTG-124P

28.960.000 vnđ 32.180.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- QUẠT HÚT HƯỚNG TRỤC | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- QUẠT HÚT HƯỚNG TRỤC | HÙNG VƯƠNG