X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

1.(3) - QUẠT HÚT LY TÂM CAO ÁP
Banner
QLT - CAO ÁP | BẢNG GIÁ (THÉP CT3)

BÁO GIÁ chính thức QLT - CAO ÁP

2.970.000 vnđ 3.310.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P0.5 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P0.5

2.970.000 vnđ 3.310.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P01 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P01

3.790.000 vnđ 4.220.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P02 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P02

4.590.000 vnđ 5.110.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P03 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P03

6.010.000 vnđ 6.680.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P05

Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P05

8.630.000 vnđ 9.590.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P7.5 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P7.5

12.740.000 vnđ 14.160.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P10 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P10

14.950.000 vnđ 16.620.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P15

Quạt hút ly tâm cao áp QLT2P15

23.610.000 vnđ 26.240.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P20 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P20

30.260.000 vnđ 33.630.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P25 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P25

36.870.000 vnđ 40.970.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P30 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm cao áp QLT-2P30

41.590.000 vnđ 46.220.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | BẢNG GIÁ (INOX-304)

BÁO GIÁ chính thức QLT - CAO ÁP INOX-304

7.440.000 vnđ 8.275.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P0.5 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm cao áp Inox-304 QLT-2P0.5

7.440.000 vnđ 8.275.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P01 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm cao áp Inox-304 QLT-2P01

9.490.000 vnđ 10.550.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P02 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm cao áp Inox-304 QLT-2P02

11.500.000 vnđ 12.780.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P03 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm cao áp Inox-304 QLT-2P03

15.030.000 vnđ 16.700.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P05 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm cao áp Inox-304 QLT-2P05

21.580.000 vnđ 23.980.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P7.5 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm cao áp Inox-304 QLT-2P7.5

31.860.000 vnđ 35.400.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P10 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm cao áp Inox-304 QLT-2P10

37.390.000 vnđ 41.550.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P1.5 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm cao áp Inox-304 QLT2P15

59.040.000 vnđ 65.600.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P20 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm cao áp Inox-304 QLT-2P20

75.660.000 vnđ 84.075.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P25 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm cao áp Inox-304 QLT-2P25

92.180.000 vnđ 102.425.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P30 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm cao áp Inox-304 QLT-2P30

103.990.000 vnđ 115.550.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- QUẠT HÚT LY TÂM CAO ÁP | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- QUẠT HÚT LY TÂM CAO ÁP | HÙNG VƯƠNG