X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

1.(4) - QUẠT LY TÂM SIÊU CAO ÁP
Banner
QLT - SIÊU CAO ÁP | BẢNG GIÁ (THÉP CT3)

BẢNG GIÁ chính thức QLT - SIÊU CAO ÁP

3.940.000 vnđ 4.380.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1/100 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P01 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P01

3.940.000 vnđ 4.380.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P02 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P02

4.610.000 vnđ 5.130.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P03 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P03

6.470.000 vnđ 7.190.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P05 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P05

8.760.000 vnđ 9.740.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P7.5 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P7.5

13.330.000 vnđ 14.820.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P10 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P10

15.760.000 vnđ 17.520.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P15 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P15

21.670.000 vnđ 24.080.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P20 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P20

25.590.000 vnđ 28.440.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P25 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P25

29.760.000 vnđ 33.070.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P30 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P30

38.040.000 vnđ 42.270.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P40 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P40

51.590.000 vnđ 57.330.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P50 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P50

63.270.000 vnđ 70.300.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 50 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P75 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P75

103.950.000 vnđ 115.500.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 75 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P100 (THÉP CT3)

Quạt ly tâm siêu cao áp QLTSC-2P100

165.340.000 vnđ 183.720.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 100 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | BẢNG GIÁ (INOX-304)

Bảng giá | Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC

9.850.000 vnđ 10.950.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1/100 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P01 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P01

9.850.000 vnđ 10.950.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P02 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P02

11.540.000 vnđ 12.830.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P03 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P03

16.180.000 vnđ 17.980.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P05 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P05

21.910.000 vnđ 24.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P7.5 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P7.5

33.340.000 vnđ 37.050.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P10

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P10

39.420.000 vnđ 43.800.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P15 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P15

54.180.000 vnđ 60.200.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P20 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P20

63.990.000 vnđ 71.100.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P25 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P25

74.410.000 vnđ 82.680.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P30 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P30

95.110.000 vnđ 105.680.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P40 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P40

128.990.000 vnđ 143.330.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P50 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P50

158.170.000 vnđ 175.750.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 50 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P75 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P75

259.870.000 vnđ 288.750.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 75 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - SIÊU CAO ÁP | QLTSC-2P100 (INOX-304)

Quạt ly tâm siêu cao áp Inox-304 QLTSC-2P100

413.370.000 vnđ 459.300.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 100 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- QUẠT LY TÂM SIÊU CAO ÁP | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- QUẠT LY TÂM SIÊU CAO ÁP | HÙNG VƯƠNG