X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

1.(6) - QUẠT HÚT LY TÂM GIÁN TIẾP
Banner
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P01

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P01

15.300.000 vnđ 17.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P02

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P02

18.490.000 vnđ 20.550.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P03

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P03

23.470.000 vnđ 26.080.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P05

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P05

32.400.000 vnđ 36.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P7.5

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P7.5

43.420.000 vnđ 48.250.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P10

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P10

57.100.000 vnđ 63.450.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P15

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P15

71.350.000 vnđ 79.280.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P20

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P20

122.220.000 vnđ 135.800.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P25

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P25

148.120.000 vnđ 164.580.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P30

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P30

175.160.000 vnđ 194.630.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P40

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P40

219.400.000 vnđ 243.780.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P50

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P50

296.100.000 vnđ 329.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 50 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P60

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P60

330.790.000 vnđ 367.550.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 60 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P75

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P75

387.650.000 vnđ 430.730.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 75 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P100

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P100

448.960.000 vnđ 498.850.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 100 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P01

Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P01

6.120.000 vnđ 6.800.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P02

Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P02

7.390.000 vnđ 8.220.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P03

Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P03

9.380.000 vnđ 10.430.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P05

Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P05

12.960.000 vnđ 14.400.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P7.5

Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P7.5

17.370.000 vnđ 19.300.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P10

Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P10

22.840.000 vnđ 25.380.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P15

Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P15

28.530.000 vnđ 31.710.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P20

Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P20

48.880.000 vnđ 54.320.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P25

Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P25

59.240.000 vnđ 65.830.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P30

Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P30

70.060.000 vnđ 77.850.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P40

Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P40

87.750.000 vnđ 97.510.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P50

Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P50

118.440.000 vnđ 131.600.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 50 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P60

Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P60

132.310.000 vnđ 147.020.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 60 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P75

Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P75

155.060.000 vnđ 172.290.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 75 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P100

Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P100

179.580.000 vnđ 199.540.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 100 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- QUẠT LY TÂM GIÁN TIẾP | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- QUẠT LY TÂM GIÁN TIẾP | HÙNG VƯƠNG