X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

1.(9) - QUẠT HÚT LY TÂM CHỊU NHIỆT
Banner
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P01

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P01

17.170.000 vnđ 19.080.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P02

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P02

23.780.000 vnđ 26.430.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P03

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P03

31.810.000 vnđ 35.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P05

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P05

42.320.000 vnđ 47.030.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P7.5

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P7.5

56.990.000 vnđ 63.330.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P10

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P10

71.710.000 vnđ 79.680.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P15

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P15

89.280.000 vnđ 99.200.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P20

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P20

143.230.000 vnđ 159.150.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P25

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P25

167.600.000 vnđ 186.230.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P30

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P30

195.500.000 vnđ 217.230.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P40

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P40

241.100.000 vnđ 267.900.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P50

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P50

292.630.000 vnđ 325.150.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 50 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTGCA-2P01

Quạt ly tâm gián tiếp chịu nhiệt 350°C QLTG-2P01

6.860.000 vnđ 7.630.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTGCA-2P02

Quạt ly tâm gián tiếp chịu nhiệt 350°C QLTG-2P02

9.510.000 vnđ 10.570.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTGCA-2P03

Quạt ly tâm gián tiếp chịu nhiệt 350°C QLTG-2P03

12.720.000 vnđ 14.140.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTGCA-2P05

Quạt ly tâm gián tiếp chịu nhiệt 350°C QLTG-2P05

16.920.000 vnđ 18.810.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTGCA-2P7.5

Quạt ly tâm gián tiếp chịu nhiệt 350°C QLTG-2P7.5

22.790.000 vnđ 25.330.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTGCA-2P10

Quạt ly tâm gián tiếp chịu nhiệt 350°C QLTG-2P10

28.680.000 vnđ 31.870.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTGCA-2P15

Quạt ly tâm gián tiếp chịu nhiệt 350°C QLTG-2P15

35.710.000 vnđ 39.680.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTGCA-2P20

Quạt ly tâm gián tiếp chịu nhiệt 350°C QLTG-2P20

57.290.000 vnđ 63.660.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTGCA-2P25

Quạt ly tâm gián tiếp chịu nhiệt 350°C QLTG-2P25

67.040.000 vnđ 74.490.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTGCA-2P30

Quạt ly tâm gián tiếp chịu nhiệt 350°C QLTG-2P30

78.200.000 vnđ 86.890.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTGCA-2P40

Quạt ly tâm gián tiếp chịu nhiệt 350°C QLTG-2P40

96.440.000 vnđ 107.160.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTGCA-2P50

Quạt ly tâm gián tiếp chịu nhiệt 350°C QLTG-2P50

117.050.000 vnđ 130.060.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 50 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- QUẠT LY TÂM TRỤC DẦU ≤350°C | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- QUẠT LY TÂM TRỤC DẦU ≤350°C | HÙNG VƯƠNG