X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

5 - Máy Làm Mát Nhà Xưởng
Banner
AIR COOLER | FAB/D/U-18CT

Máy làm mát công nghiệp Air Cooler FAB/D/U-18CT

9.690.000 vnđ 10.780.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIR COOLER | FAB/D/U-18IQ

Máy làm mát công nghiệp Air Cooler FAB/D/U-18IQ

12.760.000 vnđ 14.180.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIR COOLER | FAB/D/U-23CT

Máy làm mát công nghiệp Air Cooler FAB/D/U-23CT

11.050.000 vnđ 12.280.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIR COOLER | FAD/U-30CT

Máy làm mát công nghiệp Air Cooler FAD/U-30CT

20.230.000 vnđ 22.480.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIR COOLER | FAD/U-35CT

Máy làm mát công nghiệp Air Cooler FAD/U-35CT

25.630.000 vnđ 28.480.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIR COOLER | FAD/U-50CT

Máy làm mát công nghiệp Air Cooler FAD/U-50CT

37.620.000 vnđ 41.800.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIR COOLER | FCD/U-20CT

Máy làm mát cánh ly tâm Air Cooler FCD/U-20CT

34.020.000 vnđ 37.800.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIR COOLER | FCD/U-25CT

Máy làm mát cánh ly tâm Air Cooler FCD/U-25CT

40.500.000 vnđ 45.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 -kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIR COOLER | KV-18

Máy làm mát công nghiệp Air Cooler KV-18

14.550.000 vnđ 16.170.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIR COOLER | KV-23

Máy làm mát công nghiệp Air Cooler KV-23

17.670.000 vnđ 19.640.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIR COOLER | KV-30

Máy làm mát công nghiệp Air Cooler KV-30

28.070.000 vnđ 31.190.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIR COOLER | KV-35

Máy làm mát công nghiệp Air Cooler KV-35

32.080.000 vnđ 35.650.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIR COOLER | X-18TA/DA/SA

Máy làm mát nhà xưởng Air Cooler X-18TA/DA/SA

9.010.000 vnđ 10.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIR COOLER | X-18TA/DA/SA

Máy làm mát nhà xưởng Air Cooler X-18TA/DA/SA

9.860.000 vnđ 10.944.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIR COOLER | T-18TA/DA/SA

Máy làm mát nhà xưởng Air Cooler T-18TA/DA/SA

10.710.000 vnđ 11.888.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIR COOLER | X-25TA/DA/SA

Máy làm mát nhà xưởng Air Cooler X-25TA/DA/SA

11.050.000 vnđ 12.265.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.2 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIR COOLER | X-30TA/DA/SA

Máy làm mát nhà xưởng Air Cooler X-30TA/DA/SA

13.260.000 vnđ 14.718.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AIR COOLER | X-40TA/DA/SA

Máy làm mát nhà xưởng Air Cooler X-40TA/DA/SA

23.800.000 vnđ 26.418.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OUBER | FAN18-IQ

Máy làm mát nhà xưởng Ouber FAN18-IQ

16.800.000 vnđ 18.648.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OUBER | FAUS18-ER

Máy làm mát nhà xưởng Ouber FAUS18-ER

14.580.000 vnđ 16.183.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.3 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OUBER | FABS18-ER

Máy làm mát nhà xưởng Ouber FABS18-ER

14.580.000 vnđ 16.183.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OUBER | FADS18-ER

Máy làm mát nhà xưởng Ouber FADS18-ER

14.580.000 vnđ 16.183.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OUBER | FAU18-IQ

Máy làm mát nhà xưởng Ouber FAU18-IQ

16.800.000 vnđ 18.648.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OUBER | FAB18-IQ

Máy làm mát nhà xưởng Ouber FAB18-IQ

16.800.000 vnđ 18.648.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OUBER | FAD18-IQ

Máy làm mát nhà xưởng Ouber FAD18-IQ

16.800.000 vnđ 18.648.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OUBER | FCB18-ER

Máy làm mát nhà xưởng Ouber FCB18-ER

19.500.000 vnđ 21.645.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
OUBER | FCD18-ER

Máy làm mát nhà xưởng Ouber FCD18-ER

19.500.000 vnđ 21.645.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MsNB/01

HV✔️- MÁY LÀM MÁT NHÀ XƯỞNG | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- MÁY LÀM MÁT NHÀ XƯỞNG | HÙNG VƯƠNG