X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

8 - Máy Hút Ẩm Công Nghiệp FujiE Nhật Bản
Banner
FUJIE | HM-918EC

Máy hút ẩm chất lượng FujiE HM-918EC

5.016.000 vnđ 5.567.760 (Giảm: -10%)

Công suất: 340 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | HM-650EB

Máy hút ẩm cao cấp FujiE HM-650EB

11.044.000 vnđ 12.258.840 (Giảm: -10%)

Công suất: 950 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | HM-950EC

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-950EC

11.253.000 vnđ 12.490.830 (Giảm: -10%)

Công suất: 880 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | HM-700DN

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-700DN

13.343.000 vnđ 14.810.730 (Giảm: -10%)

Công suất: 735 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | HM-1050DN

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1050DN

16.522.000 vnđ 18.339.420 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.020 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | FujiE HM-690EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-690EB

17.897.000 vnđ 19.865.670 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.350 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | HM-6105EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6105EB

19.932.000 vnđ 22.124.530 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.480 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | HM-150N

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-150N

18.830.000 vnđ 20.922.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.680 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | HM-1500D

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1500D

17.787.000 vnđ 19.743.570 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.200 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | 1500DN

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1500DN

20.520.000 vnđ 22.800.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.650 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | HM6120EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM6120EB

23.030.000 vnđ 25.589.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.190 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | HM-1800D

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1800D

27.313.000 vnđ 30.317.430 (Giảm: -10%)

Công suất: 3.200 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | HM-160

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-160

44.000.000 vnđ 48.840.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4.5 - kW
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | HM-240

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-240

59.000.000 vnđ 65.490.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - kW
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | HM-500

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-500

95.000.000 vnđ 105.450.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 8 - kW
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | HM-160BH

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-160BH

49.000.000 vnđ 54.390.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4.5 - kW
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | HM-240BH

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-240BH

65.000.000 vnđ 72.150.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.9 - kW
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | HM-500BH

Máy hút ẩm công nghiệp FujiEe HM-500BH

100.000.000 vnđ 111.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 11 - kW
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | HM-1800DN

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1800DN

28.589.000 vnđ 31.733.790 (Giảm: -10%)

Công suất: 3.200 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | HM-1800DS

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1800DS

29.854.000 vnđ 33.317.430 (Giảm: -10%)

Công suất: 3.200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
FUJIE | HM-6180EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6180EB

40.524.000 vnđ 44.981.640 (Giảm: -10%)

Công suất: 3.000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
FUJIE | HM-2408D

Máy hút ẩm công nghiệp FujiEe HM-2408D

53.229.000 vnđ 59.084.190 (Giảm: -10%)

Công suất: 4.000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
FUJIE | HM-2408DS

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-2408DS

55.770.000 vnđ 61.904.700 (Giảm: -10%)

Công suất: 4.000 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | HM-2500DN

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-2500DN

53.999.000 vnđ 59.938.890 (Giảm: -10%)

Công suất: 4.150 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | HM-180N

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-180N

28.700.000 vnđ 31.889.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.550 - W
Bảo hành: 24 Tháng
free ship
FUJIE | HM6480EB

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM6480EB

80.256.000 vnđ 89.084.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4.150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
FUJIE | HM-5400DN

Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-5400DN

88.297.000 vnđ 98.009.670 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.300 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- Máy hút ẩm công nghiệp FujiE | Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- Máy hút ẩm công nghiệp FujiE | Hùng Vương