X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

D - Khởi Động Từ | Khởi Hộp
Banner
SHIHLIN | MS-P11PB1.2A-220

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P11PB 1.2A (220V)

644.400 vnđ 716.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.2 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P11PB1.7A-220

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P11PB 1.7A (220V)

644.400 vnđ 716.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P11PB2.1A-220

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P11PB 2.1A (220V)

644.400 vnđ 716.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.4 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P11PB3.3A-220

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P11PB 3.3A (220V)

644.400 vnđ 716.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.75 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P11PB4.4A-220

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P11PB 4.4A (220V)

644.400 vnđ 716.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P11PB6.5A-220

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P11PB 6.5A (220V)

644.400 vnđ 716.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P11PB9A-220

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P11PB 9A (220V)

644.400 vnđ 716.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.2 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P11PB1.2A-380

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P11PB 1.2A (380V)

644.400 vnđ 716.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.4 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P11PB11A-220

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P11PB 11A (220V)

644.400 vnđ 716.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P16PB15A-220

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P16PB 15A (220V)

765.900 vnđ 851.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3.7 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P21PB21A-220

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P21PB 21A (220V)

852.000 vnđ 947.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P35TPB28A-220

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P35TPB 28A (220V)

1.486.900 vnđ 1.652.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P40TPB40A-220

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P40TPB 40A (220V)

1.507.500 vnđ 1.675.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 11 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P11PB1.7A-380

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P11PB 1.7A (380V)

644.400 vnđ 716.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.75 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P11PB2.1A-380

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P11PB 2.1A (380V)

644.400 vnđ 716.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P11PB3.3A-380

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P11PB 3.3A (380V)

644.400 vnđ 716.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P11PB4.4A-380

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P11PB 4.4A (380V)

644.400 vnđ 716.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.2 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P11PB6.5A-380

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P11PB 6.5A (380V)

644.400 vnđ 716.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P11PB9A-380

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P11PB 9A (380V)

644.400 vnđ 716.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3.7 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P11PB11A-380

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P11PB 11A (380V)

644.400 vnđ 716.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P16PB15A-380

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P16PB 15A (380V)

765.900 vnđ 851.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P21PB21A-380

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P21PB 21A (380V)

852.000 vnđ 947.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 12 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P35TPB28A-380

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P35TPB 28A (380V)

1.486.900 vnđ 1.652.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SHIHLIN | MS-P40TPB40A-380

Khởi động từ hộp Shihlin MS-P40TPB 40A (380V)

1.507.500 vnđ 1.675.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 22 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- KHỞI TỪ KHỞI ĐỘNG HỘP | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- KHỞI TỪ KHỞI ĐỘNG HỘP | HÙNG VƯƠNG