X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

- Cầu Dao | Bộ Chuyển Nguồn - Taizhi
Banner
TAIZHI | GIỚI THIỆU

Giới thiệu cầu dao tự động Taizhi Đài Loan

Liên hệ

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | BÁO GIÁ

Báo giá cầu dao tự động Taizhi Đài Loan

Liên hệ

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF50-CM

Cầu dao tự động Taizhi NF50-CM

639.000 vnđ 710.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF100-CM-50A

Cầu dao tự động Taizhi NF100-CM-50A

690.300 vnđ 767.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3-P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF100-CM-100A

Cầu dao tự động Taizhi NF100-CM-100A

796.500 vnđ 885.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF100-SM-3P

Cầu dao tự động Taizhi NF100-SM-3P

733.500 vnđ 815.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF100-SM

Cầu dao tự động Taizhi NF100-SM

837.000 vnđ 930.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF100-SM-4P

Cầu dao tự động Taizhi NF100-SM-4P

1.056.600 vnđ 1.174.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4-P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF100-HM-3P

Cầu dao tự động Taizhi NF100-HM-3P

1.377.000 vnđ 1.530.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF100-HM-4P

Cầu dao tự động Taizhi NF100-HM-4P

1.428.300 vnđ 1.587.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4-P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF100-UM

Cầu dao tự động Taizhi NF100-UM

1.908.000 vnđ 2.120.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF125-CM

Cầu dao tự động Taizhi NF125-CM

1.071.000 vnđ 1.190.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3-P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF125-SM

Cầu dao tự động Taizhi NF125-SM

1.908.000 vnđ 2.120.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3-P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF125-HM

Cầu dao tự động Taizhi NF125-HM

2.800.800 vnđ 3.112.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3-P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF125-UM

Cầu dao tự động Taizhi NF125-UM

4.629.600 vnđ 5.144.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3-P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF160-HM

Cầu dao tự động Taizhi NF160-HM

3.472.200 vnđ 3.858.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3-P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF160-UM

Cầu dao tự động Taizhi NF160-UM

3.969.000 vnđ 4.410.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3-P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF250-CM

Cầu dao tự động Taizhi NF250-CM

1.755.000 vnđ 1.950.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3-P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF250-SM-3P

Cầu dao tự động Taizhi NF250-SM-3P

1.872.000 vnđ 2.080.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3-P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF250-SM-4P

Cầu dao tự động Taizhi NF250-SM-4P

2.417.400 vnđ 2.686.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4-P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF250-HM-3P

Cầu dao tự động Taizhi NF250-HM-3P

2.250.000 vnđ 2.500.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3-P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF250-HM-4P

Cầu dao tự động Taizhi NF250-HM-4P

3.150.000 vnđ 3.500.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4-P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF250-UM

Cầu dao tự động Taizhi NF250-UM

4.140.000 vnđ 4.600.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3-P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF400-CM

Cầu dao tự động Taizhi NF400-CM

4.392.000 vnđ 4.880.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3-P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF400-SM-3P

Cầu dao tự động Taizhi NF400-SM-3P

4.734.000 vnđ 5.260.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3-P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF400-SM-4P

Cầu dao tự động Taizhi NF400-SM-4P

5.904.000 vnđ 6.560.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4-P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF400-HM-3P

Cầu dao tự động Taizhi NF400-HM-3P

5.130.000 vnđ 5.700.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF400-HM-4P

Cầu dao tự động Taizhi NF400-HM-4P

6.976.800 vnđ 7.752.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF630-CM

Cầu dao tự động Taizhi NF630-CM

7.686.000 vnđ 8.540.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF630-SM-3P

Cầu dao tự động Taizhi NF630-SM-3P

8.370.000 vnđ 9.300.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF630-SM-4P

Cầu dao tự động Taizhi NF630-SM-4P

12.146.400 vnđ 13.496.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF630-HM-3P

Cầu dao tự động Taizhi NF630-HM-3P

11.700.000 vnđ 13.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF630-HM-4P

Cầu dao tự động Taizhi NF630-HM-4P

12.709.800 vnđ 14.122.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- Cầu Dao Điện Taizhi Đài Loan | Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- Cầu Dao Điện Taizhi Đài Loan | Hùng Vương