X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

+ Ổ Cắm - Phích Cắm Công Nghiệp - PCE
Banner
PCE | F1050-0B

Ổ cắm âm có nắp PCE F1050-0B

63.140 vnđ 77.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 54IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F3132-6

Ổ cắm gắn âm kín nước PCE F3132-6

299.300 vnđ 365.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 67IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F3152-6

Ổ cắm gắn âm kín nước PCE F3152-6

368.180 vnđ 449.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 67IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F3232-6

Ổ cắm gắn âm kín nước PCE F3232-6

378.020 vnđ 461.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 67IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F3242-6

Ổ cắm gắn nối kín nước PCE F3242-6

396.060 vnđ 483.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 67IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F3252-6

Ổ cắm gắn âm kín nước PCE F3252-6

414.920 vnđ 506.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 67IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F3142-6

Ổ cắm nối loại kín nước PCE F3142-6

344.400 vnđ 420.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 67IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F9432007

Ổ cắm chia 3 ngã không kín nước F9432007

1.928.640 vnđ 2.352.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 67IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F106 - 0

Đế nổi cho ổ cắm âm không kín nước F106-0

81.180 vnđ 99.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 44IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F105-0B

Ổ cắm âm có nắp PCE F105-0B

63.140 vnđ 77.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 54IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F2510-SR

Ổ cắm di động không kín nước PCE F2510-SR

75.440 vnđ 92.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 20IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F0512-SR

Phích cắm di động không kín nước PCE F0512-SR

104.140 vnđ 127.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 54IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F0511-SR

Phích cắm di động không kín nước PCE F0511-SR

74.620 vnđ 91.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 54IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F2510-S

Ổ cắm di động không kín nước PCE F2510-S

75.440 vnđ 92.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 20IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F0512-S

Phích cắm di động không kín nước PCE F0512-S

92.660 vnđ 113.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 250 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F0511-S

Phích cắm di động không kín nước PCE F0511-S

66.420 vnđ 81.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 250 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F025-6

Phích cắm di động không kín nước PCE F025-6

152.520 vnđ 186.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 44IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F024-6

Phích cắm di động không kín nước PCE F024-6

121.360 vnđ 148.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 44IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F023-6

Phích cắm di động không kín nước PCE F023-6

115.620 vnđ 141.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 44IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F015-6

Phích cắm di động không kín nước PCE F015-6

103.320 vnđ 126.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 44IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F014-6

Phích cắm di động không kín nước PCE F014-6

91.840 vnđ 112.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 44IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F013-6ECO

Phích cắm di động không kín nước PCE F013-6ECO

64.780 vnđ 79.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 44IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F225-6

Ổ cắm nối không kín nước PCE F225-6

205.000 vnđ 250.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 44IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F224-6

Ổ cắm nối không kín nước PCE F224-6

160.720 vnđ 196.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 44IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F223-6

Ổ cắm nối loại không kín nước PCE F223-6

140.220 vnđ 171.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 44IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F215-6

Ổ cắm nối loại không kín nước PCE F215-6

142.680 vnđ 174.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 44IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F214-6

Ổ cắm nối loại không kín nước PCE F214-6

115.620 vnđ 141.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 44IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F213-6ECO

Ổ cắm nối loại không kín nước PCE F213-6ECO

91.840 vnđ 112.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 44IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F125-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước F125-6

194.340 vnđ 237.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 44IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F124-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước F124-6

182.040 vnđ 222.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 44IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F123-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước F123-6

172.200 vnđ 210.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 44IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F115-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước F115-6

160.720 vnđ 196.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 44IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PCE | F114-6

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước F114-6

152.520 vnđ 186.000 (Giảm: -18%)

Công suất: IP - 44IP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- Ổ cắm, phích cắm công nghiệp PCE | Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- Ổ cắm, phích cắm công nghiệp PCE | Hùng Vương