X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

- Ổ Cắm | Phích Cắm Công Nghiệp - Taizhi
Banner
TAIZHI | TZ-2420F

Ổ cắm locking công nghiệp Taizhi TZ-2420F

80.360 vnđ 98.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZ-2320F

Ổ cắm locking công nghiệp Taizhi TZ-2320F

62.320 vnđ 76.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP012P

Phích cắm công nghiệp Taizhi PIP012P

50.840 vnđ 62.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZ-6420

Phích cắm locking công nghiệp Taizhi TZ-6420

60.270 vnđ 73.500 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZ-6230

Phích cắm công nghiệp Taizhi TZ-6230

48.790 vnđ 59.500 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP023P-4

Phích cắm công nghiệp Taizhi PIP023P-4

79.950 vnđ 97.500 (Giảm: -18%)

Công suất: 32 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP013P

Phích cắm công nghiệp Taizhi PIP013P

51.660 vnđ 63.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP023P

Phích cắm công nghiệp Taizhi PIP023P

92.660 vnđ 113.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 32 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP014P

Phích cắm công nghiệp Taizhi PIP014P

73.800 vnđ 90.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP024P

Phích cắm công nghiệp Taizhi PIP024P

97.580 vnđ 119.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 32 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP015P

Phích cắm công nghiệp Taizhi PIP015P

86.100 vnđ 105.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP025P

Phích cắm công nghiệp Taizhi PIP025P

122.180 vnđ 149.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 32 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP112S

Ổ cắm công nghiệp Taizhi PIP112S

59.860 vnđ 73.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP123S-4

Ổ cắm công nghiệp Taizhi PIP123S-4

109.880 vnđ 134.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 32 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP113S

Ổ cắm công nghiệp Taizhi PIP113S

100.040 vnđ 122.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP123S

Ổ cắm công nghiệp Taizhi PIP123S

138.580 vnđ 169.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 32 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP114S

Ổ cắm công nghiệp Taizhi PIP114S

122.180 vnđ 149.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP124S

Ổ cắm công nghiệp Taizhi PIP124S

145.960 vnđ 178.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 32 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP115S

Ổ cắm công nghiệp Taizhi PIP115S

129.560 vnđ 158.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP125S

Ổ cắm công nghiệp Taizhi PIP125S

155.800 vnđ 190.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 32 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP0131P

Phích cắm công nghiệp Taizhi PIP0131P

195.980 vnđ 239.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP0231P

Phích cắm công nghiệp Taizhi PIP0231P

240.260 vnđ 293.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 32 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP0141P

Phích cắm công nghiệp Taizhi PIP0141P

206.640 vnđ 252.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP0241P

Phích cắm công nghiệp Taizhi PIP0241P

255.020 vnđ 311.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 32 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP0341P

Phích cắm công nghiệp Taizhi PIP0341P

574.000 vnđ 700.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 63 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP0441P

Phích cắm công nghiệp Taizhi PIP0441P

1.271.000 vnđ 1.550.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 125 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP0151P

Phích cắm công nghiệp Taizhi PIP0151P

221.400 vnđ 270.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP0251P

Phích cắm công nghiệp Taizhi PIP0251P

269.780 vnđ 329.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 32 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP0351P

Phích cắm công nghiệp Taizhi PIP0351P

602.700 vnđ 735.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 63 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP0451P

Phích cắm công nghiệp Taizhi PIP0451P

1.541.600 vnđ 1.880.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 125 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP1131S

Ổ cắm công nghiệp Taizhi PIP1131S

287.820 vnđ 351.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 16 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP1231S

Ổ cắm công nghiệp Taizhi PIP1231S

328.000 vnđ 400.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 32 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | PIP1331S

Ổ cắm công nghiệp Taizhi PIP1331S

586.300 vnđ 715.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 63 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- Ổ Cắm Phích Cắm Taizhi | Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- Ổ Cắm Phích Cắm Taizhi | Hùng Vương