X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

+ Ống Gió Vuông | I-NOX
Banner
ỐNG GIÓ | HV-150x100

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-150x100

380.000 vnđ 422.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-200x100

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-200x100

440.000 vnđ 488.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-250x100

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-250x100

510.000 vnđ 566.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-300x100

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-300x100

570.000 vnđ 633.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-400x100

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-400x100

700.000 vnđ 777.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-500x100

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-500x100

900.000 vnđ 999.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-200x150

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-200x150

510.000 vnđ 566.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-250x150

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-250x150

570.000 vnđ 633.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-300x150

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-300x150

640.000 vnđ 710.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-400x150

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-400x150

760.000 vnđ 844.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-500x150

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-500x150

890.000 vnđ 988.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-600x150

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-600x150

1.020.000 vnđ 1.133.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-200x200

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-200x200

570.000 vnđ 633.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-250x200

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-250x200

640.000 vnđ 710.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-300x200

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-300x200

700.000 vnđ 777.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-400x200

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-400x200

830.000 vnđ 921.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-500x200

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-500x200

960.000 vnđ 1.066.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-600x200

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-600x200

1.080.000 vnđ 1.199.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-250x250

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-250x250

700.000 vnđ 777.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-300x250

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-300x250

760.000 vnđ 844.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-400x250

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-400x250

890.000 vnđ 988.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-600x250

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-600x250

1.150.000 vnđ 1.276.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-800x250

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-800x250

1.410.000 vnđ 1.565.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-1.000x250

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-1.000x250

1.660.000 vnđ 1.843.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-300x300

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-300x300

830.000 vnđ 922.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-400x300

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-400x300

960.000 vnđ 1.066.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-500x300

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-500x300

1.080.000 vnđ 1.199.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-600x300

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-600x300

1.210.000 vnđ 1.343.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-800x300

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-800x300

1.470.000 vnđ 1.632.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-1.000x300

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-1.000x300

1.730.000 vnđ 1.920.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-400x400

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-400x400

1.080.000 vnđ 1.199.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-500x400

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-500x400

1.210.000 vnđ 1.343.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-600x400

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-600x400

1.340.000 vnđ 1.487.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- Ống Gió Vuông I-NOX | Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- Ống Gió Vuông I-NOX | Hùng Vương