X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

+ Ống Gió Vuông | Tôn Kẽm
Banner
ỐNG GIÓ | HV-150x100

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-150x100

90.000 vnđ 100.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-200x100

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-200x100

101.000 vnđ 112.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-250x100

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-250x100

116.000 vnđ 129.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-300x100

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-300x100

130.000 vnđ 144.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-400x100

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-400x100

160.000 vnđ 177.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-500x100

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-500x100

190.000 vnđ 211.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-200x150

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-200x150

116.000 vnđ 129.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-250x150

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-250x150

130.000 vnđ 144.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-300x150

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-300x150

145.000 vnđ 161.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-400x150

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-400x150

173.000 vnđ 192.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-500x150

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-500x150

200.000 vnđ 222.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-600x150

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-600x150

230.000 vnđ 255.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-200x200

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-200x200

130.000 vnđ 144.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-250x200

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-250x200

145.000 vnđ 161.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-300x200

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-300x200

160.000 vnđ 177.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-400x200

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-400x200

186.000 vnđ 206.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-500x200

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-500x200

215.000 vnđ 238.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-600x200

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-600x200

240.000 vnđ 266.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-250x250

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-250x250

160.000 vnđ 177.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-300x250

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-300x250

170.000 vnđ 188.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-400x250

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-400x250

200.000 vnđ 222.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-600x250

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-600x250

256.000 vnđ 284.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-800x250

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-800x250

315.000 vnđ 350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-1.000x250

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-1.000x250

370.000 vnđ 410.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-300x300

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-300x300

188.000 vnđ 208.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-400x300

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-400x300

215.000 vnđ 238.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-500x300

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-500x300

244.000 vnđ 270.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-600x300

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-600x300

270.000 vnđ 299.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-800x300

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-800x300

328.000 vnđ 364.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-1.000x300

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-1.000x300

388.000 vnđ 430.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-400x400

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-400x400

244.000 vnđ 270.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-500x400

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-500x400

270.000 vnđ 299.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-600x400

Ống gió vuông tôn kẽm 0.58mm HV-600x400

300.000 vnđ 333.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- Ống Gió Vuông Tôn Kẽm | Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- Ống Gió Vuông Tôn Kẽm | Hùng Vương