X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

+ Ống Gió Xoắn | Tôn Kẽm
Banner
ỐNG GIÓ | HV-100x0.6

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.6mm | Φ100MM

91.000 vnđ 101.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-125x0.6

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.6mm | Φ125MM

112.000 vnđ 124.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-150x0.6

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.6mm | Φ150MM

135.000 vnđ 150.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-200x0.6

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.6mm | Φ200MM

180.000 vnđ 199.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-250x0.6

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.6mm | Φ250MM

223.000 vnđ 248.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-300x0.6

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.6mm | Φ300MM

267.000 vnđ 296.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-350x0.6

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.6mm | Φ350MM

312.000 vnđ 346.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-400x0.6

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.6mm | Φ400MM

354.000 vnđ 393.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-450x0.6

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.6mm | Φ450MM

399.000 vnđ 443.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-500x0.6

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.6mm | Φ500MM

445.000 vnđ 494.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-550x0.6

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.6mm | Φ550MM

489.000 vnđ 543.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-600x0.6

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.6mm | Φ600MM

532.000 vnđ 590.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-100x0.8

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ100MM

117.000 vnđ 130.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-125x0.8

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ125MM

148.000 vnđ 164.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-150x0.8

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ150MM

180.000 vnđ 199.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-200x0.8

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ200MM

238.000 vnđ 264.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-250x0.8

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ250MM

297.000 vnđ 329.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-300x0.8

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ300MM

354.000 vnđ 392.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-350x0.8

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ350MM

414.000 vnđ 459.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-400x0.8

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ400MM

472.000 vnđ 524.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-450x0.8

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ450MM

532.000 vnđ 591.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-500x0.8

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ500MM

591.000 vnđ 656.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-550x0.8

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ550MM

652.000 vnđ 724.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-600x0.8

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ600MM

714.000 vnđ 792.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-650x0.8

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ650MM

766.000 vnđ 850.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-700x0.8

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ700MM

828.000 vnđ 919.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-750x0.8

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ750MM

888.000 vnđ 985.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-800x0.8

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ800MM

948.000 vnđ 1.050.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-900x0.8

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ900MM

1.060.000 vnđ 1.180.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-1.000x0.8

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ1.000MM

1.186.000 vnđ 1.317.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-100x1.0

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 1.0mm | Φ100MM

180.000 vnđ 199.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-125x1.0

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 1.0mm | Φ125MM

240.000 vnđ 266.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-150x1.0

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 1.0mm | Φ150MM

260.000 vnđ 288.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- Ống Gió Tròn Xoắn Tôn Kẽm | Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- Ống Gió Tròn Xoắn Tôn Kẽm | Hùng Vương