X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

+ Thiết Bị Điện Taizhi - Đài Loan
Banner
TAIZHI | TZ-2420F

Ổ cắm locking công nghiệp Taizhi TZ-2420F

80.360 vnđ 98.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZ-2320F

Ổ cắm locking công nghiệp Taizhi TZ-2320F

62.320 vnđ 76.000 (Giảm: -18%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZR-11A-5-8A

Relay nhiệt Taizhi TZR-11A-5-8A

222.300 vnđ 247.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5-8A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZQS-10-450V

Tụ bù khô hạ thế Taizhi TZQS-10-450V

1.375.200 vnđ 1.528.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 450 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZA-630

Khởi động từ Taizhi TZA-630

18.642.600 vnđ 20.714.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 200 - 400 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZM-63-63A

Cầu dao tự động MCB Taizhi TZM-63-63A

77.900 vnđ 82.000 (Giảm: -5%)

Công suất: 6 - kA
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZLA-63-40A

Cầu dao chống rò RCCB Taizhi TZLA-63-40A

495.900 vnđ 551.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1P + N
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZLA-63-63A

Cầu dao chống rò RCCB Taizhi TZLA-63-63A

504.000 vnđ 560.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1P + N
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZL-63-63A

Cầu dao chống rò RCCB Taizhi TZL-63-63A

582.300 vnđ 647.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZLA-63-40A

Cầu dao chống rò RCCB Taizhi TZLA-63-40A

620.100 vnđ 689.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3P + N
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZLA-63-63A

Cầu dao chống rò RCCB Taizhi TZLA-63-63A

685.800 vnđ 762.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3P + N
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZL-63-63A

Cầu dao chống rò RCCB Taizhi TZL-63-63A

1.071.900 vnđ 1.191.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZRBA-63-63A

Cầu dao bảo vệ chống dòng quá tải Taizhi TZRBA-63-63A

487.800 vnđ 542.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1P + N
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZRBA-63-32A

Cầu dao bảo vệ chống dòng quá tải Taizhi TZRBA-63-32A

280.800 vnđ 312.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1P + N
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZRBA-63-20A

Cầu dao bảo vệ chống dòng quá tải Taizhi TZRBA-63-20A

264.600 vnđ 294.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1P + N
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZRB-63-63A

Cầu dao bảo vệ chống dòng quá tải Taizhi TZRB-63-63A

1.053.000 vnđ 1.170.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZRB-63-32A

Cầu dao bảo vệ chống dòng quá tải Taizhi TZRB-63-32A

846.900 vnđ 941.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZRB-63-63A

Cầu dao bảo vệ chống dòng quá tải Taizhi TZRB-63-63A

839.700 vnđ 933.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZRB-63-32A

Cầu dao bảo vệ chống dòng quá tải Taizhi TZRB-63-32A

700.200 vnđ 778.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZRB-63-63A

Cầu dao bảo vệ chống dòng quá tải Taizhi TZRB-63-63A

643.500 vnđ 715.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZRB-63-32A

Cầu dao bảo vệ chống dòng quá tải Taizhi TZRB-63-32A

632.700 vnđ 703.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZRB-63-20A

Cầu dao bảo vệ chống dòng quá tải Taizhi TZRB-63-20A

604.800 vnđ 672.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZRB-63-63A

Cầu dao bảo vệ chống dòng quá tải Taizhi TZRB-63-63A

615.600 vnđ 684.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1P + N
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZRB-63-32A

Cầu dao bảo vệ chống dòng quá tải Taizhi TZRB-63-32A

356.400 vnđ 396.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1P + N
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZMC-63

Khởi động từ tép Taizhi TZMC-63

698.400 vnđ 776.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 220 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZMC-25

Khởi động từ tép Taizhi TZMC-25

604.800 vnđ 672.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 220 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | BHU-50

Cầu dao tự động MCB Taizhi BHU-50

156.600 vnđ 174.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | BHU-100

Cầu dao tự động MCB Taizhi BHU-100

197.100 vnđ 219.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | BH-100

Cầu dao tự động MCB Taizhi BH-100

189.000 vnđ 210.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | BH-100

Cầu dao tự động MCB Taizhi BH-100

367.200 vnđ 408.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | BHU-100

Cầu dao tự động MCB Taizhi BHU-100

469.800 vnđ 522.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | BHU-50

Cầu dao tự động MCB Taizhi BHU-50

269.100 vnđ 299.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | BHU-100

Cầu dao tự động MCB Taizhi BHU-100

975.600 vnđ 1.084.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- Thiết Bị Điện Taizhi Đài Loan | Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- Thiết Bị Điện Taizhi Đài Loan | Hùng Vương