X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

+ Vỏ Thép | Quạt Hút Vuông Công Nghiệp
Banner
SUPERLITE MAX | SHRV-400

Quạt hút công nghiệp SHRV-400

1.955.000 vnđ 2.173.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.25 - kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-500

Quạt hút công nghiệp SHRV-500

2.070.000 vnđ 2.300.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.25 - kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-600

Quạt hút công nghiệp SHRV-600

2.300.000 vnđ 2.556.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.25 - kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-700

Quạt hút công nghiệp SHRV-700

2.500.000 vnđ 2.778.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.37 - kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-800

Quạt hút công nghiệp SHRV-800

2.640.000 vnđ 2.934.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.37 - kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-800

Quạt hút công nghiệp SHRV-800

2.930.000 vnđ 3.256.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.37 - kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-900

Quạt hút công nghiệp SHRV-900

3.795.000 vnđ 4.217.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.37 - kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-1100

Quạt hút công nghiệp SHRV-1100

3.960.000 vnđ 4.400.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.55 - kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-1220

Quạt hút công nghiệp SHRV-1220

4.140.000 vnđ 4.600.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.75 - kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-1380

Quạt hút công nghiệp SHRV-1380

4.310.000 vnđ 4.789.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-1380-HP

Quạt hút công nghiệp SHRV-1380-HP

6.150.000 vnđ 6.834.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - HP
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHRV-1380-FB

Quạt hút công nghiệp SHRV-1380-FB

6.260.000 vnđ 6.956.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - HP
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
AFAN | AFK-400

Quạt hút công nghiệp AFK-400

1.980.000 vnđ 2.197.800 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.18 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFK-620

Quạt hút công nghiệp AFK-620

2.420.000 vnđ 2.690.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.37 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFK-700

Quạt hút công nghiệp AFK-700

2.640.000 vnđ 2.934.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.37 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFK-800

Quạt hút công nghiệp AFK-800

3.245.000 vnđ 3.606.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.37 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFK-900

Quạt hút công nghiệp AFK-900

3.520.000 vnđ 3.912.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.55 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFK-1000

Quạt hút công nghiệp AFK-1000

3.685.000 vnđ 4.095.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.75 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFK-1100

Quạt hút công nghiệp AFK 1100

3.850.000 vnđ 4.278.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.75 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFK-1220

Quạt hút công nghiệp AFK-1220

4.125.000 vnđ 4.584.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFK-1380

Quạt hút công nghiệp AFK-1380

4.400.000 vnđ 4.889.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HA.WINCO | BẢNG GIÁ

Bảng giá quạt hút HSW Ha.winco

3.100.000 vnđ 3.441.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.37-1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HA.WINCO | HSW-600

Quạt hút nhà xưởng HSW-600

2.790.000 vnđ 3.100.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.37 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HA.WINCO | HSW-600

Quạt hút nhà xưởng HSW-600

3.150.000 vnđ 3.500.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.37 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HA.WINCO | HSW-900

Quạt hút nhà xưởng HSW-900

3.870.000 vnđ 4.300.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.55 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HA.WINCO | HSW-1000

Quạt hút nhà xưởng HSW-1000

4.410.000 vnđ 4.900.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.75 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HA.WINCO | HSW-1100

Quạt hút nhà xưởng HSW-1100

4.680.000 vnđ 5.200.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.75 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HA.WINCO | HSW-1220

Quạt hút nhà xưởng HSW-1220

5.085.000 vnđ 5.650.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HA.WINCO | HSW-1380

Quạt hút nhà xưởng HSW-1380

5.265.000 vnđ 5.850.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HA.WINCO | HSW-1530

Quạt hút nhà xưởng HSW-1530

6.380.000 vnđ 7.081.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.5 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
BNF | BNF-400

Quạt hút nhà xưởng BNF-400

2.400.000 vnđ 2.664.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.18 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
BNF | BNF-480

Quạt hút nhà xưởng BNF-480

2.520.000 vnđ 2.797.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.18 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
BNF | BNF-620

Quạt hút nhà xưởng BNF-620

2.640.000 vnđ 2.930.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.37 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MsNB/01

HV✔️- Quạt Hút Vuông Công Nghiệp | Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- Quạt Hút Vuông Công Nghiệp | Hùng Vương