X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

14 - QUẠT TREO CÔNG NGHIỆP
Banner
SUPERLITE MAX | SLW-500

Quạt treo tường Superlite Max SLW-500

1.540.000 vnđ 1.710.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 160 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HAICHI | HCW-500

Quạt treo tường Haichi HCW-500

1.575.000 vnđ 1.750.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 155 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
GALE | WF-500P

Quạt treo tường Gale WF-500P

1.640.000 vnđ 1.822.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 160 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HA.WINCO | HW-500

Quạt treo tường Ha.winco HW-500

1.620.000 vnđ 1.800.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 160 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AW-500

Quạt treo tường Afan super AW-500

1.404.000 vnđ 1.558.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 180 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DHW-500

Quạt treo tường Deton DHW-500

1.970.000 vnđ 2.190.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 125 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FB-60S

Quạt treo tường công nghiệp Soffnet FB-60S

1.590.000 vnđ 1.770.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FB-65S

Quạt treo tường có hộp số Soffnet FB-65S

1.700.000 vnđ 1.890.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FB-75S

Quạt treo tường có hộp số Soffnet FB-75S

1.880.000 vnđ 2.090.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 280 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
GALE | WF-600P

Quạt treo tường công nghiệp Gale WF-600P

1.735.000 vnđ 1.928.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 205 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
GALE | WF-650P

Quạt treo tường công nghiệp Gale WF-650P

1.836.000 vnđ 2.040.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 225 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
GALE | WF-750P

Quạt treo tường công nghiệp Gale WF-750P

1.920.000 vnđ 2.134.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 290 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DHW-600

Quạt treo tường công nghiệp Deton DHW-600

2.040.000 vnđ 2.270.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DHW-650

Quạt treo tường công nghiệp Deton DHW-650

2.130.000 vnđ 2.370.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 170 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DHW-750

Quạt treo tường công nghiệp Deton DHW-750

2.370.000 vnđ 2.640.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 220 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KOMASU | KM-600S

Quạt treo tường công nghiệp Komasu KM-600S

2.034.000 vnđ 2.257.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KOMASU | KM-650S

Quạt treo tường công nghiệp Komasu KM-650S

2.124.000 vnđ 2.357.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 210 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KOMASU | KM-750S

Quạt treo tường công nghiệp Komasu KM-750S

2.196.000 vnđ 2.437.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 250 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SLW-600

Quạt công nghiệp treo Superlite Max SLW-600

1.590.000 vnđ 1.770.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 205 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SLW-650

Quạt công nghiệp treo Superlite Max SLW-650

1.650.000 vnđ 1.830.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 225 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SLW-750

Quạt công nghiệp treo Superlite Max SLW-750

1.700.000 vnđ 1.890.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 290 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HAICHI | HCW-600

Quạt công nghiệp treo Haichi HCW-600

1.665.000 vnđ 1.850.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HAICHI | HCW-650

Quạt công nghiệp treo Haichi HCW-650

1.755.000 vnđ 1.950.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 220 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HAICHI | HCW-750

Quạt công nghiệp treo Haichi HCW-750

1.890.000 vnđ 2.100.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 285 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AW-600

Quạt treo tường Afan super AW-600

1.491.000 vnđ 1.655.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 225 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AW-650

Quạt treo tường Afan super AW-650

1.608.000 vnđ 1.785.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 250 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AW-750

Quạt treo tường Afan super AW-750

1.695.000 vnđ 1.882.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 315 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FB-60

Quạt treo tường công nghiệp Soffnet FB-60

1.590.000 vnđ 1.770.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FB-65

Quạt treo tường công nghiệp Soffnet FB-65

1.700.000 vnđ 1.890.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FB-75

Quạt treo tường công nghiệp Soffnet FB-75

1.880.000 vnđ 2.090.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 280 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HA.WINCO | HW-600

Quạt treo tường công nghiệp Ha.winco HW-600

1.710.000 vnđ 1.900.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 205 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HA.WINCO | HW-650

Quạt treo tường công nghiệp Ha.winco HW-650

1.800.000 vnđ 2.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 225 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HA.WINCO | HW-750

Quạt treo tường công nghiệp Ha.winco HW-750

1.935.000 vnđ 2.150.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 290 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- QUẠT TREO CÔNG NGHIỆP | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- QUẠT TREO CÔNG NGHIỆP | HÙNG VƯƠNG