X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

1.(5) - QUẠT LY TÂM PHÒNG CHỐNG NỔ
Banner
QLTPN - PHÒNG NỔ | BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức Inox-304 QLTPN - EG3 PHÒNG NỔ

19.200.000 vnđ 21.340.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1-40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P01

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P01

19.200.000 vnđ 21.340.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P02

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P02

23.550.000 vnđ 26.170.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P03

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P03

30.910.000 vnđ 34.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P05

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P05

38.960.000 vnđ 43.290.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P7.5

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P7.5

55.080.000 vnđ 61.210.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P10

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P10

67.550.000 vnđ 75.060.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P15

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P15

97.510.000 vnđ 108.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P20

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P20

128.430.000 vnđ 142.710.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P25

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P25

167.230.000 vnđ 185.820.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P30

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P30

197.470.000 vnđ 219.420.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức vỏ Inox-304 - D2G4 CHỐNG NỔ

22.500.000 vnđ 25.010.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1-40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-4P01

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P01

22.500.000 vnđ 25.010.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-P02

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P02

27.510.000 vnđ 30.570.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-4P03

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P03

36.040.000 vnđ 40.050.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-4P05

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P05

45.260.000 vnđ 50.290.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-4P7.5

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P7.5

63.810.000 vnđ 70.910.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-4P10

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P10

78.190.000 vnđ 86.880.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-4P15

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P15

113.290.000 vnđ 125.880.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-4P20

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P20

148.820.000 vnđ 165.360.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-4P25

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P25

194.230.000 vnđ 215.820.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-4P30

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P30

229.150.000 vnđ 254.620.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P40

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P40

242.250.000 vnđ 269.170.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-4P40

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P40

281.110.000 vnđ 312.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức QLTPN - EG3 PHÒNG NỔ

13.220.000 vnđ 14.690.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1-40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN-4P01

Quạt ly tâm phòng nổ EG3 QLTPN-4P01

13.220.000 vnđ 14.690.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN-4P02

Quạt ly tâm phòng nổ EG3 QLTPN-4P02

15.850.000 vnđ 17.620.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN-4P03

Quạt ly tâm phòng nổ EG3 QLTPN-4P03

20.540.000 vnđ 22.830.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN-4P05

Quạt ly tâm phòng nổ EG3 QLTPN-4P05

25.250.000 vnđ 28.060.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN-4P7.5

Quạt ly tâm phòng nổ EG3 QLTPN-4P7.5

34.920.000 vnđ 38.800.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN-4P10

Quạt ly tâm phòng nổ EG3 QLTPN-4P10

42.560.000 vnđ 47.290.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN-4P15

Quạt ly tâm phòng nổ EG3 QLTPN-4P15

63.090.000 vnđ 70.100.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN-4P20

Quạt ly tâm phòng nổ EG3 QLTPN-4P20

81.510.000 vnđ 90.640.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- QUẠT LY TÂM CHỐNG CHÁY NỔ | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- QUẠT LY TÂM CHỐNG CHÁY NỔ | HÙNG VƯƠNG