X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

17 - QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP
Banner
SUPERLITE MAX | SLS-500

Quạt đứng công nghiệp Superlite max SLS-500

1.590.000 vnđ 1.770.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 160 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HAICHI | HCS-500

Quạt đứng công nghiệp Haichi HCS-500

1.890.000 vnđ 2.100.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 155 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KOMASU | KM-500S

Quạt đứng công nghiệp Komasu KM-500S

2.118.000 vnđ 2.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 160 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HA.WINCO | HS-500

Quạt đứng công nghiệp Ha.winco HS-500

1.935.000 vnđ 2.150.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 160 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AS-500

Quạt đứng công nghiệp Afan super AS-500

1.520.000 vnđ 1.687.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 180 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DHF-500

Quạt đứng công nghiệp Deton DHF-500

2.200.000 vnđ 2.450.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 125 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHING HAI | HS24-ĐN3Đ

Quạt đứng công nghiệp Ching Hai HS24-ĐN3Đ

1.680.000 vnđ 1.867.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 140 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHING HAI | HS28-ĐN3Đ

Quạt đứng công nghiệp ChingHai HS28-ĐN3Đ

1.760.000 vnđ 1.956.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 215 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHING HAI | HS28-ĐN3T

Quạt đứng công nghiệp ChingHai HS28-ĐN3T

1.790.000 vnđ 1.989.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DHF-600

Quạt đứng công nghiệp Deton DHF-600

2.250.000 vnđ 2.500.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DHF-650

Quạt đứng công nghiệp Deton DHF-650

2.320.000 vnđ 2.580.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 170 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DHF-750

Quạt đứng công nghiệp Deton DHF-750

2.500.000 vnđ 2.780.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 220 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KOMASU | KM-600S

Quạt đứng công nghiệp Komasu KM-600S

2.190.000 vnđ 2.430.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KOMASU | KM-650S

Quạt đứng công nghiệp Komasu KM-650S

2.280.000 vnđ 2.530.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 210 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KOMASU | KM-750S

Quạt đứng công nghiệp Komasu KM-750S

2.352.000 vnđ 2.610.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 250 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SLS-600

Quạt đứng công nghiệp Superlite max SLS-600

1.650.000 vnđ 1.831.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 205 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SLS-650

Quạt đứng công nghiệp Superlite max SLS-650

1.700.000 vnđ 1.892.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 225 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SLS-750

Quạt đứng công nghiệp Superlite max SLS-750

1.760.000 vnđ 1.953.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 290 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HAICHI | HCS-600

Quạt đứng công nghiệp Haichi HCS-600

1.980.000 vnđ 2.200.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HAICHI | HCS-650

Quạt đứng công nghiệp Haichi HCS-650

2.070.000 vnđ 2.300.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 220 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HAICHI | HCS-750

Quạt đứng công nghiệp Haichi HCS-750

2.160.000 vnđ 2.400.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 285 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AS-600

Quạt đứng công nghiệp Afan super AS-600

1.610.000 vnđ 1.787.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 225 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AS-650

Quạt đứng công nghiệp Afan super AS-650

1.740.000 vnđ 1.931.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 250 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AS-750

Quạt đứng công nghiệp Afan super AS-750

1.840.000 vnđ 2.042.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 315 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FS-60

Quạt đứng công nghiệp Soffnet FS-60

1.800.000 vnđ 2.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FS-65

Quạt đứng công nghiệp Soffnet FS-65

1.900.000 vnđ 2.110.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FS-75

Quạt đứng công nghiệp Soffnet SF-75

2.080.000 vnđ 2.310.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 280 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HAIKI | HK-650

Quạt đứng công nghiệp Haiki HK-650

1.600.000 vnđ 1.776.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 180 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HAIKI | HK-650HSP

Quạt đứng công nghiệp Haiki HK-650HSP

1.800.000 vnđ 1.998.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HAKI | HK-750HSP

Quạt đứng công nghiệp Haiki HK-750HSP

1.850.000 vnđ 2.053.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 250 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
GALE | SF-600P

Quạt đứng công nghiệp Gale SF-600P

1.950.000 vnđ 2.167.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 205 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
GALE | SF-650P

Quạt đứng công nghiệp Gale SF-650P

2.055.000 vnđ 2.284.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 225 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
GALE | SF-750P

Quạt đứng công nghiệp Gale SF-750P

2.300.000 vnđ 2.555.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 290 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP | HÙNG VƯƠNG