X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

25 - QUẠT HÚT HƯỚNG TRỤC
Banner
SOFFNET | BẢNG GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức hãng Soffnet

1.278.000 vnđ 1.420.000 (Giảm: -10%)

Công suất: Option
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FG-2G-2

Quạt hướng trục cao áp Soffnet FG-2G-2

1.278.000 vnđ 1.420.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 180 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FG-2.5G-2

Quạt hướng trục cao áp Soffnet FG-2.5G-2

1.460.000 vnđ 1.630.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 250 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FG-3G-2

Quạt hướng trục cao áp Soffnet FG-3G-2

1.840.000 vnđ 2.050.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 370 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FG-3.5G-2

Quạt hướng trục cao áp Soffnet FG-3.5G-2

1.860.000 vnđ 2.070.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 550 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FG-4G-2

Quạt hướng trục cao áp Soffnet FG-4G-2

2.790.000 vnđ 3.100.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 900 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | 5G-2

Quạt hướng trục cao áp Soffnet FG-5G-2

4.920.000 vnđ 5.470.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FG-5G-2S

Quạt hướng trục cao áp Soffnet FG-5G-2S

5.680.000 vnđ 6.300.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FG-6G-2

Quạt hướng trục cao áp Soffnet FG-6G-2

5.850.000 vnđ 6.510.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3.000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFG3G-4

Quạt hút cấp gió tròn Deton DFG3G-4

2.538.000 vnđ 2.820.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 130 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFG3.5G-4

Quạt hút cấp gió tròn Deton DFG3.5G-4

2.727.000 vnđ 3.030.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 370 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFG4G-4

Quạt hút cấp gió tròn Deton DFG4G-4

2.952.000 vnđ 3.280.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 550 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG4G-4

Quạt hút cấp gió tròn Deton SFG4G-4

2.997.000 vnđ 3.330.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 550 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG4G-2

Quạt hút cấp gió tròn Deton SFG4G-2

5.346.000 vnđ 5.940.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DFG5G-4

Quạt hút cấp gió tròn Deton DFG5G-4

3.915.000 vnđ 4.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG5G-4

Quạt hút cấp gió tròn Deton SFG5G-4

3.879.000 vnđ 4.310.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG5G-2

Quạt hút cấp gió tròn Deton SFG5G-2

6.183.000 vnđ 6.870.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG6G-4

Quạt hút cấp gió tròn Deton SFG6G-4

7.884.000 vnđ 8.760.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG6G-2

Quạt hút cấp gió tròn Deton SFG6G-2

10.341.000 vnđ 11.490.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3.000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG7G-4

Quạt hút cấp gió tròn Deton SFG7G-4

11.187.000 vnđ 12.430.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3.000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | SFG8G-4

Quạt hút cấp gió tròn Deton SFG8G-4

12.924.000 vnđ 14.360.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4.000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SF-4B

Quạt hút cấp gió motor khía Soffnet SF-4B

1.557.000 vnđ 1.730.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 250 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SF-5B

Quạt hút cấp gió motor khía Soffnet SF-5B

1.809.000 vnđ 2.010.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 360 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SF-6B

Quạt hút cấp gió motor khía Soffnet SF-6B

2.160.000 vnđ 2.400.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FG2.5G-4

Quạt hút cấp gió tròn Soffnet FG2.5G-4

1.090.000 vnđ 1.210.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 180 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FG3G-4

Quạt hút cấp gió tròn Soffnet FG3G-4

1.890.000 vnđ 2.100.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 250 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FG3.5G-4

Quạt hút cấp gió tròn Soffnet FG3.5G-4

1.989.000 vnđ 2.210.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 370 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FG4G-4

Quạt hút cấp gió tròn Soffnet FG4G-4

2.205.000 vnđ 2.450.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 550 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FG5G-4

Quạt hút cấp gió tròn Soffnet FG5G-4

3.195.000 vnđ 3.550.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | FG6G-4

Quạt hút cấp gió tròn Soffnet FG6G-4

4.356.000 vnđ 4.840.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFR-30

Quạt hút cấp gió tròn Afan AFR-30

1.440.000 vnđ 1.600.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.25 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFR-40

Quạt hút cấp gió tròn Afan AFR-40

1.800.000 vnđ 2.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 550 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFR-50

Quạt hút cấp gió tròn Afan AFR-50

2.430.000 vnđ 2.700.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- QUẠT HÚT HƯỚNG TRỤC | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- QUẠT HÚT HƯỚNG TRỤC | HÙNG VƯƠNG