X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

27 - QUẠT NỐI ỐNG DẠNG HỘP
Banner
NEDFON | DPT10-12B

Quạt nối ống dạng hộp Nedfon DPT10-12B

2.013.000 vnđ 2.465.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 20 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DPT10-23B

Quạt nối ống dạng hộp Nedfon DPT10-23B

2.508.000 vnđ 3.060.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 37 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DPT15-32B

Quạt nối ống dạng hộp Nedfon DPT15-32B

2.926.000 vnđ 3.570.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 55 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DPT15-42B

Quạt nối ống dạng hộp Nedfon DPT15-42B

3.267.000 vnđ 3.995.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 125 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DPT20-54B

Quạt nối ống dạng hộp Nedfon DPT20-54B

3.542.000 vnđ 4.334.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 157 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DPT20-54C

Quạt nối ống dạng hộp Nedfon DPT20-54C

4.180.000 vnđ 5.100.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 187 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DPT20-65B

Quạt nối ống dạng hộp Nedfon DPT20-65B

5.082.000 vnđ 6.200.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 275 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DPT25-76B

Quạt nối ống dạng hộp Nedfon DPT25-76B

8.063.000 vnđ 9.836.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 405 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DPT25-86C

Quạt nối ống dạng hộp Nedfon DPT25-86C

12.342.000 vnđ 15.057.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 780 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DPT25-86B

Quạt nối ống dạng hộp Nedfon DPT25-86B

12.705.000 vnđ 15.500.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 800 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DPT25-400C

Quạt nối ống dạng hộp Nedfon DPT25-400C

21.032.000 vnđ 25.659.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 1.200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DPT20-500C

Quạt nối ống dạng hộp Nedfon DPT25-500C

24.189.000 vnđ 29.510.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 1.450 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑01NAP1

Quạt hút Cabinet Panasonic FV‑01NAP1

9.844.000 vnđ 13.125.000 (Giảm: -25%)

Công suất: 10 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑12NS3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑12NS3

2.441.000 vnđ 3.255.000 (Giảm: -25%)

Công suất: 18 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑15NS3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑15NS3

3.234.000 vnđ 4.312.000 (Giảm: -25%)

Công suất: 33 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑18NS3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑18NS3

3.861.000 vnđ 5.148.000 (Giảm: -25%)

Công suất: 60 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑18NF3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑18NF3

4.719.000 vnđ 6.292.000 (Giảm: -25%)

Công suất: 91 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑20NS3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑20NS3

5.833.000 vnđ 7.777.000 (Giảm: -25%)

Công suất: 120 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑23NL3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑23NL3

7.087.000 vnđ 9.449.000 (Giảm: -25%)

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑25NS3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑25NS3

9.372.000 vnđ 12.496.000 (Giảm: -25%)

Công suất: 345 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | FV‑25NF3

Quạt hút Cabinet ồn thấp Panasonic FV‑25NF3

10.715.000 vnđ 14.280.000 (Giảm: -25%)

Công suất: 390 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT10-12B

Quạt thông gió nối ống Nanyoo DPT10-12B

2.013.000 vnđ 2.460.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 21 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT10-24B

Quạt thông gió nối ống Nanyoo DPT10-24B

2.288.000 vnđ 2.800.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 52 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT15-32B

Quạt thông gió nối ống Nanyoo DPT15-32B

3.410.000 vnđ 4.160.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 40 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT15-42B

Quạt thông gió nối ống Nanyoo DPT15-42B

3.905.000 vnđ 4.770.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT20-54B

Quạt thông gió nối ống Nanyoo DPT20-54B

5.214.000 vnđ 6.360.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 135 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT20-54C

Quạt thông gió nối ống Nanyoo DPT20-54C

5.863.000 vnđ 7.160.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 170 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT20-65B

Quạt thông gió nối ống Nanyoo DPT20-65B

6.721.000 vnđ 8.200.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 250 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT20-75B

Quạt thông gió nối ống Nanyoo DPT20-75B

7.832.000 vnđ 9.550.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 320 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT25-76B

Quạt thông gió nối ống Nanyoo DPT25-76B

9.273.000 vnđ 11.320.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 350 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT25-76C

Quạt thông gió nối ống Nanyoo DPT25-76C

10.340.000 vnđ 12.620.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 400 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT25-76D

Quạt thông gió nối ống Nanyoo DPT25-76D

11.209.000 vnđ 13.680.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT25-76E

Quạt thông gió nối ống Nanyoo DPT25-76E

11.924.000 vnđ 14.550.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 550 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- QUẠT THÔNG GIÓ DẠNG HỘP | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- QUẠT THÔNG GIÓ DẠNG HỘP | HÙNG VƯƠNG