X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

5 - QUẠT HÚT ĐI ĐỘNG
Banner
JVC | JFT-20

Quạt hút cấp gió di động JVC JFT-20

1.791.000 vnđ 1.990.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 160 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
JVC | JFT-25

Quạt hút cấp gió di động JVC JFT-25

2.061.000 vnđ 2.290.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 250 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
JVC | JFT-30

Quạt hút cấp gió di động JVC JFT-30

2.421.000 vnđ 2.690.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 350 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
JVC | JFT-35

Quạt hút cấp gió di động JVC JFT-35

2.691.000 vnđ 2.990.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 520 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
JVC | JFT-40

Quạt hút cấp gió di động JVC JFT-40

3.591.000 vnđ 3.990.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
JVC | JFT-45

Quạt hút cấp gió di động JVC JFT-45

4.491.000 vnđ 4.990.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-20

Quạt hút di động Superlite Max SHT-20

1.718.000 vnđ 1.909.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 130 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-25

Quạt hút di động Superlite Max SHT-25

1.807.000 vnđ 2.008.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 220 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-30

Quạt hút di động Superlite Max SHT-30

2.070.000 vnđ 2.300.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 300 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-35

Quạt hút di động Superlite Max SHT-35

2.990.000 vnđ 3.322.500 (Giảm: -10%)

Công suất: 800 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-40

Quạt hút di động Superlite Max SHT-40

3.680.000 vnđ 4.089.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPERLITE MAX | SHT-45

Quạt hút di động Superlite Max SHT-45

3.992.000 vnđ 4.436.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFT-20

Quạt hút di động Afan AFT-20

1.430.000 vnđ 1.587.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFT-25

Quạt hút di động Afan AFT-25

1.575.000 vnđ 1.748.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 320 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFT-30

Quạt hút di động Afan AFT-30

1.860.000 vnđ 2.064.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 520 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFT-35

Quạt hút di động Afan AFT-35

2.930.000 vnđ 3.252.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFT-40

Quạt hút di động Afan AFT-40

3.860.000 vnđ 4.285.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
AFAN | AFT-45

Quạt hút di động Afan AFT-45

4.150.000 vnđ 4.607.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT-20

Quạt hút di động Deton DVT-20

2.150.000 vnđ 2.390.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 110 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT-25

Quạt hút di động Deton DVT-25

2.295.000 vnđ 2.550.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 180 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT-30

Quạt hút di động Deton DVT-30

2.709.000 vnđ 3.010.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 380 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT-35

Quạt hút di động Deton DVT-35

4.149.000 vnđ 4.610.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT-40

Quạt hút di động Deton DVT-40

4.815.000 vnđ 5.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.100 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | DVT-50

Quạt hút di động Deton DVT-50

7.540.000 vnđ 8.380.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.000 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HA.WINCO | HST-20

Quạt hút di động Ha.winco HST-20

1.665.000 vnđ 1.850.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 180 - W
Bảo hành: 12 tháng
free ship
HA.WINCO | HST25

Quạt hút di động Ha.winco HST-25

1.755.000 vnđ 1.950.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 300 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HA.WINCO | HST30

Quạt hút di động Ha.winco HST-30

1.980.000 vnđ 2.200.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 500 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HA.WINCO | HST35

Quạt hút di động Ha.winco HST-35

2.880.000 vnđ 3.200.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 750 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HA.WINCO | HST40

Quạt hút di động Ha.winco HST-40

4.275.000 vnđ 4.750.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.200 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
HA.WINCO | HST45

Quạt hút di động Ha.winco HST-45

4.590.000 vnđ 5.100.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.800 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-20

Quạt hút di động Soffnet SHT-20

1.540.000 vnđ 1.720.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 230 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-25

Quạt hút tròn di động Soffnet SHT-25

1.720.000 vnđ 1.920.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 320 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SOFFNET | SHT-30

Quạt hút tròn di động Soffnet SHT-30

2.010.000 vnđ 2.240.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 520 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MsNB/01

HV✔️- QUẠT HÚT DI ĐỘNG | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- QUẠT HÚT DI ĐỘNG | HÙNG VƯƠNG