X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

9 - QUẠT NỐI ỐNG TRÒN
Banner
KYUNGJIN | ND-100

Quạt gió nối ống đồng trục Kyungjin ND-100

1.360.000 vnđ 1.659.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 51 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KYUNGJIN | ND-125

Quạt gió nối ống đồng trục Kyungjin ND-125

1.410.000 vnđ 1.720.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 73 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KYUNGJIN | ND-150

Quạt gió nối ống đồng trục Kyungjin ND-150

1.600.000 vnđ 1.952.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 110 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KYUNGJIN | ND200

Quạt gió nối ống đồng trục Kyungjin ND-200

2.120.000 vnđ 2.586.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 175 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KYUNGJIN | ND250

Quạt gió nối ống đồng trục Kyungjin ND-250

2.200.000 vnđ 2.683.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 175 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
KYUNGJIN | ND315

Quạt gió nối ống đồng trục Kyungjin ND-315

2.560.000 vnđ 3.122.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 225 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DJT10-25B

Quạt thông gió nối ống Nedfon DJT10-25B

2.156.000 vnđ 2.630.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 77 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DJT12-35B

Quạt thông gió nối ống Nedfon DJT12-35B

2.299.000 vnđ 2.804.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 88 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DJT15-45B

Quạt thông gió nối ống Nedfon DJT15-45B

2.508.000 vnđ 3.060.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 88 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DJT20-46B

Quạt thông gió nối ống Nedfon DJT20-46B

3.135.000 vnđ 3.824.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 178 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DJT25-66B

Quạt thông gió nối ống Nedfon DJT25-66B

3.267.000 vnđ 3.985.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 181 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NEDFON | DJT31-66B

Quạt thông gió nối ống Nedfon DJT31-66B

3.971.000 vnđ 4.844.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 163 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT10-35B

Quạt thông gió nối ống đồng trục DPT10-35B

1.664.300 vnđ 2.030.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 75 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT12-45B

Quạt thông gió nối ống đồng trục DPT12-45B

1.901.900 vnđ 2.320.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 75 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT15-55B

Quạt thông gió nối ống đồng trục DPT15-55B

2.172.500 vnđ 2.650.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 95 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT20-66B

Quạt thông gió nối ống đồng trục DPT20-66B

2.689.500 vnđ 3.280.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 137 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT25-66B

Quạt thông gió nối ống đồng trục DPT25-66B

2.967.800 vnđ 3.620.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 157 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | DPT31-66B

Quạt thông gió nối ống đồng trục DPT31-66B

3.287.900 vnđ 4.010.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 189 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPER WIN | YXF-100

Quạt cấp gió đường ống Super win YXF-100

2.160.000 vnđ

Công suất: 65 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPER WIN | YXF-125

Quạt cấp gió đường ống Super win YXF-125

2.280.000 vnđ

Công suất: 70 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPER WIN | YXF-150

Quạt cấp gió đường ống Super win YXF-150

2.440.000 vnđ

Công suất: 90 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPER WIN | YXF-200

Quạt cấp gió đường ống Super win YXF-200

2.680.000 vnđ

Công suất: 130 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPER WIN | YXF-250

Quạt cấp gió đường ống Super win YXF-250

2.880.000 vnđ

Công suất: 150 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SUPER WIN | YXF-315

Quạt cấp gió đường ống Super win YXF-315

3.320.000 vnđ

Công suất: 190 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | CDF125B

Quạt nối ống tròn Deton CDF125B

2.628.000 vnđ 2.920.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 69 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | CDF150B

Quạt nối ống tròn Deton CDF150B

2.760.000 vnđ 3.070.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 65 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | CDF160B

Quạt nối ống tròn Deton CDF160B

2.860.000 vnđ 3.180.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 130 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | CDF200A

Quạt nối ống tròn Deton CDF200A

3.078.000 vnđ 3.420.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 162 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | CDF250B

Quạt nối ống tròn Deton CDF250B

3.310.000 vnđ 3.680.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 175 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
DETON | CDF315B

Quạt nối ống tròn Deton CDF315B

3.660.000 vnđ 4.070.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 278 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
NANYOO | NSD-150

Quạt cấp khí tươi Nanyoo NSD-150

4.222.900 vnđ 5.150.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 50 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | NSD-200

Quạt cấp khí tươi Nanyoo NSD-200

5.247.000 vnđ 6.400.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 128 - W
Bảo hành: 18 Tháng
free ship
NANYOO | DPT-100P

Quạt cấp khí tươi Nanyoo DPT-100P

1.147.300 vnđ 1.400.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 28 - W
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- QUẠT NỐI ỐNG DẠNG TRÒN | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- QUẠT NỐI ỐNG DẠNG TRÒN | HÙNG VƯƠNG