X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

I - Ống Gió Xoắn | Kim Loại
Banner
ỐNG GIÓ | HV-100x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø100MM

250.000 vnđ 277.500 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-125x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø125MM

320.000 vnđ 355.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-150x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø150MM

380.000 vnđ 421.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-175x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø175MM

450.000 vnđ 499.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-200x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø200MM

510.000 vnđ 566.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-225x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø225MM

570.000 vnđ 632.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-250x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø250MM

640.000 vnđ 710.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-275x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø275MM

700.000 vnđ 777.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-300x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø300MM

770.000 vnđ 854.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-325x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø325MM

830.000 vnđ 921.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-350x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø350MM

900.000 vnđ 999.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-375x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø375MM

960.000 vnđ 1.065.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-400x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø400MM

1.020.000 vnđ 1.132.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-425x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø425MM

1.090.000 vnđ 1.209.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-450x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø450MM

1.150.000 vnđ 1.276.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-475x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø475MM

1.220.000 vnđ 1.354.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-500x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø500MM

1.280.000 vnđ 1.420.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-525x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø525MM

1.340.000 vnđ 1.487.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-550x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø550MM

1.410.000 vnđ 1.565.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-575x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø575MM

1.470.000 vnđ 1.631.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-600x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø600MM

1.540.000 vnđ 1.709.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-625x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø625MM

1.600.000 vnđ 1.776.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-650x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø650MM

1.670.000 vnđ 1.853.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-675x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø675MM

1.730.000 vnđ 1.920.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-700x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø700MM

1.790.000 vnđ 1.986.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-725x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø725MM

1.860.000 vnđ 2.064.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-750x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø750MM

1.920.000 vnđ 2.131.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-775x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø775MM

1.990.000 vnđ 2.208.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-800x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø800MM

2.050.000 vnđ 2.275.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-825x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø825MM

2.120.000 vnđ 2.353.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-850x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø850MM

2.180.000 vnđ 2.419.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-875x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø875MM

2.240.000 vnđ 2.486.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-900x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø900MM

2.310.000 vnđ 2.564.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- ỐNG GIÓ XOẮN TÔN KẼM | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- ỐNG GIÓ XOẮN TÔN KẼM | HÙNG VƯƠNG