X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

I - Ống Gió Xoắn Tôn Kẽm Hoa Sen
Banner
ỐNG GIÓ | HV-100

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ100MM

117.000 vnđ 129.000 (Giảm: -9%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-125

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ125MM

148.000 vnđ 164.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-150

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ150MM

180.000 vnđ 199.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-200

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ200MM

238.000 vnđ 264.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-250

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ250MM

297.000 vnđ 329.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-300

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ300MM

354.000 vnđ 392.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-350

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ350MM

414.000 vnđ 459.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-400

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ400MM

472.000 vnđ 524.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-450

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ450MM

532.000 vnđ 591.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-500

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ500MM

591.000 vnđ 656.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-550

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ550MM

652.000 vnđ 724.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-600

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ600MM

714.000 vnđ 792.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-650

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ650MM

766.000 vnđ 850.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-700

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ700MM

828.000 vnđ 919.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-750

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ750MM

888.000 vnđ 985.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-800

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ800MM

948.000 vnđ 1.050.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-900

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ900MM

1.060.000 vnđ 1.180.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-1.000

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ1.000MM

1.186.000 vnđ 1.317.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- ỐNG GIÓ XOẮN TÔN KẼM | HÙNG VƯƠNG

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- ỐNG GIÓ XOẮN TÔN KẼM | HÙNG VƯƠNG