X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

VẬT TƯ KHÁC
Banner
HV-19 | ỐNG GIÓ VUÔNG

Ống gió vuông tôn kẽm Hoa Sen

1.000.000 vnđ 1.110.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QUẢ CẦU GIÓ | INOX-201

Quả cầu thông gió tự nhiên CTG-Inox-201

1.500.000 vnđ 1.665.000 (Giảm: -10%)

Công suất: D600 - ØMM
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QUẢ CẦU GIÓ | INOX-430

Quả cầu thông gió tự nhiên CTG-Inox-430

1.800.000 vnđ 1.998.000 (Giảm: -10%)

Công suất: D600 - ØMM
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
SILVER | D350

Ống nhôm nhún Silver D350

1.040.000 vnđ 1.154.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.2-2.4 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-900

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ900MM

1.060.000 vnđ 1.180.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-1.000

Ống gió xoắn tôn kẽm độ dày 0.8mm | Φ1.000MM

1.186.000 vnđ 1.317.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
SILVER | DN300x10M (32Kg/M3)

Ống gió mềm có cách nhiệt SILVER | DN300x10M

1.200.000 vnđ 1.332.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - M
Bảo hành: Option
free ship
SILVER | DN350x10M (32Kg/M3)

Ống gió mềm có cách nhiệt SILVER | DN350x10M

1.464.000 vnđ 1.625.050 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - M
Bảo hành: Option
free ship
SILVER | DN400x10M (32Kg/M3)

Ống gió mềm có cách nhiệt SILVER | DN400x10M

1.920.000 vnđ 2.131.200 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - M
Bảo hành: Option
free ship
SILVER | DN450x10M (32Kg/M3)

Ống gió mềm có cách nhiệt SILVER | DN450x10M

2.880.000 vnđ 3.196.800 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - M
Bảo hành: Option
free ship
SILVER | DN500x8M (32Kg/M3)

Ống gió mềm có cách nhiệt SILVER | DN500x8M

2.400.000 vnđ 2.664.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 8 - M
Bảo hành: Option
free ship
SILVER | DN350x10M (24Kg/M3)

Ống gió mềm có cách nhiệt SILVER | DN350x10M

1.048.000 vnđ 1.163.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - M
Bảo hành: Option
free ship
SILVER | DN400x10M (24Kg/M3)

Ống gió mềm có cách nhiệt SILVER | DN400x10M

1.360.000 vnđ 1.509.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - M
Bảo hành: Option
free ship
SILVER | DN450x8M (24Kg/M3)

Ống gió mềm có cách nhiệt SILVER | DN450x8M

1.680.000 vnđ 1.864.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 8 - M
Bảo hành: Option
free ship
SILVER | DN500x8M (24Kg/M3)

Ống gió mềm có cách nhiệt SILVER | DN500x8M

1.680.000 vnđ 1.864.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 8 - M
Bảo hành: Option
free ship
TARPAULIN | DN100

Ống gió cách nhiệt Tarpaulin DN100

1.070.000 vnđ 1.190.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - M
Bảo hành: Option
free ship
TARPAULIN | DN125

Ống gió cách nhiệt Tarpaulin DN125

1.230.000 vnđ 1.360.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - M
Bảo hành: Option
free ship
TARPAULIN | DN150

Ống gió cách nhiệt Tarpaulin DN150

1.380.000 vnđ 1.530.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - M
Bảo hành: Option
free ship
TARPAULIN | DN175

Ống gió cách nhiệt Tarpaulin DN175

1.610.000 vnđ 1.790.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - M
Bảo hành: Option
free ship
TARPAULIN | DN200

Ống gió cách nhiệt Tarpaulin DN200

1.840.000 vnđ 2.050.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - M
Bảo hành: Option
free ship
TARPAULIN | DN250

Ống gió cách nhiệt Tarpaulin DN250

2.240.000 vnđ 2.490.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - M
Bảo hành: Option
free ship
TARPAULIN | DN300

Ống gió cách nhiệt Tarpaulin DN300

2.690.000 vnđ 2.990.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - M
Bảo hành: Option
free ship
TARPAULIN | DN175

Ống gió vải mềm Tarpaulin 1 lớp DN175

1.050.000 vnđ 1.167.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - M
Bảo hành: Option
free ship
TARPAULIN | DN200

Ống gió vải mềm Tarpaulin 1 lớp DN200

1.155.000 vnđ 1.283.500 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - M
Bảo hành: Option
free ship
TARPAULIN | DN250

Ống gió vải mềm Tarpaulin 1 lớp DN250

1.455.000 vnđ 1.617.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - M
Bảo hành: Option
free ship
TARPAULIN | DN300

Ống gió vải mềm Tarpaulin 1 lớp DN300

1.725.000 vnđ 1.917.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - M
Bảo hành: Option
free ship
TARPAULIN | DN350

Ống gió vải mềm Tarpaulin 1 lớp DN350

2.025.000 vnđ 2.250.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - M
Bảo hành: Option
free ship
TARPAULIN | DN400

Ống gió vải mềm Tarpaulin 1 lớp DN400

2.250.000 vnđ 2.500.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG SIMILI 500°C | D100

Ống gió Simili 5m chịu nhiệt 500°C Phi ØD100

1.000.000 vnđ 1.110.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG SIMILI 500°C | D200

Ống gió Simili 5m chịu nhiệt 500°C Phi ØD200

1.035.000 vnđ 1.150.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG SIMILI 500°C | D250

Ống gió Simili 5m chịu nhiệt 500°C Phi ØD250

1.269.000 vnđ 1.410.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG SIMILI 500°C | D300

Ống gió Simili 5m chịu nhiệt 500°C Phi ØD300

1.503.000 vnđ 1.670.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG SIMILI 500°C | D350

Ống gió Simili 5m chịu nhiệt 500°C Phi ØD350

1.719.000 vnđ 1.910.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5 - M
Bảo hành: Option
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- MIỆNG GIÓ NHỰA ABS ỐNG GIÓ | HÙNG VƯƠNG

HV✔️- MIỆNG GIÓ NHỰA ABS ỐNG GIÓ | HÙNG VƯƠNG

HV✔️- MIỆNG GIÓ NHỰA ABS ỐNG GIÓ | HÙNG VƯƠNG