X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

VẬT TƯ KHÁC
Banner
ỐNG GIÓ | HV-900x0.75

Ống gió tròn trơn độ dày 0.75mm | Ø900MM

1.000.000 vnđ 1.110.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.200 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-1.000x0.75

Ống gió tròn trơn độ dày 0.75mm | Ø1.000MM

1.140.000 vnđ 1.265.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.200 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-1.200x0.75

Ống gió tròn trơn độ dày 0.75mm | Ø1.200MM

1.300.000 vnđ 1.443.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.200 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-1.300x0.75

Ống gió tròn trơn độ dày 0.75mm | Ø1.300MM

1.400.000 vnđ 1.554.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.200 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-575x1.15

Ống gió tròn trơn độ dày 1.15mm | Ø575MM

1.000.000 vnđ 1.110.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.200 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-600x1.15

Ống gió tròn trơn độ dày 1.15mm | Ø600MM

1.030.000 vnđ 1.143.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.200 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-625x1.15

Ống gió tròn trơn độ dày 1.15mm | Ø625MM

1.100.000 vnđ 1.221.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.200 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-650x1.15

Ống gió tròn trơn độ dày 1.15mm | Ø650MM

1.130.000 vnđ 1.254.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.200 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-675x1.15

Ống gió tròn trơn độ dày 1.15mm | Ø675MM

1.200.000 vnđ 1.332.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.200 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-700x1.15

Ống gió tròn trơn độ dày 1.15mm | Ø700MM

1.230.000 vnđ 1.365.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.200 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-725x1.15

Ống gió tròn trơn độ dày 1.15mm | Ø725MM

1.270.000 vnđ 1.409.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.200 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-750x1.15

Ống gió tròn trơn độ dày 1.15mm | Ø750MM

1.300.000 vnđ 1.443.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.200 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-775x1.15

Ống gió tròn trơn độ dày 1.15mm | Ø775MM

1.380.000 vnđ 1.531.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.200 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-800x1.15

Ống gió tròn trơn độ dày 1.15mm | Ø800MM

1.410.000 vnđ 1.565.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.200 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-900x1.15

Ống gió tròn trơn độ dày 1.15mm | Ø900MM

1.580.000 vnđ 1.753.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.200 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-1.000x1.15

Ống gió tròn trơn độ dày 1.15mm | Ø1.000MM

1.800.000 vnđ 1.998.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.200 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-1.200x1.15

Ống gió tròn trơn độ dày 1.15mm | Ø1.200MM

2.300.000 vnđ 2.553.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.200 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-600x150

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-600x150

1.020.000 vnđ 1.133.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-600x200

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-600x200

1.080.000 vnđ 1.199.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-400x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø400MM

1.020.000 vnđ 1.132.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-425x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø425MM

1.090.000 vnđ 1.209.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-450x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø450MM

1.150.000 vnđ 1.276.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-475x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø475MM

1.220.000 vnđ 1.354.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-500x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø500MM

1.280.000 vnđ 1.420.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-525x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø525MM

1.340.000 vnđ 1.487.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-550x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø550MM

1.410.000 vnđ 1.565.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-575x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø575MM

1.470.000 vnđ 1.631.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-600x250

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-600x250

1.150.000 vnđ 1.276.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-600x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø600MM

1.540.000 vnđ 1.709.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-800x250

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-800x250

1.410.000 vnđ 1.565.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-625x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø625MM

1.600.000 vnđ 1.776.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-1.000x250

Ống gió vuông inox-304 0.80mm HV-1.000x250

1.660.000 vnđ 1.843.000 (Giảm: -10%)

Công suất: L=1.120 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ỐNG GIÓ | HV-650x0.8

Ống gió xoắn inox-304 độ dày 0.8mm | Ø650MM

1.670.000 vnđ 1.853.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - M
Bảo hành: Option
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- MIỆNG GIÓ NHỰA ABS ỐNG GIÓ | HÙNG VƯƠNG

HV✔️- MIỆNG GIÓ NHỰA ABS ỐNG GIÓ | HÙNG VƯƠNG

HV✔️- MIỆNG GIÓ NHỰA ABS ỐNG GIÓ | HÙNG VƯƠNG