X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

X - Cổ Dê Đai Siết Inox-304/430
Banner
ĐAI SIẾT | DN60

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 60MM

22.000 vnđ 24.420 (Giảm: -10%)

Công suất: D60 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN80

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 80MM

24.000 vnđ 26.640 (Giảm: -10%)

Công suất: D80 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN100

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 100MM

26.000 vnđ 28.860 (Giảm: -10%)

Công suất: D100 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN125

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 125MM

28.000 vnđ 31.080 (Giảm: -10%)

Công suất: D125 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN150

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 150MM

32.000 vnđ 35.520 (Giảm: -10%)

Công suất: D150 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN175

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 175MM

34.000 vnđ 37.740 (Giảm: -10%)

Công suất: D175 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN200

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 200MM

38.000 vnđ 42.180 (Giảm: -10%)

Công suất: D200 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN250

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 250MM

42.000 vnđ 46.620 (Giảm: -10%)

Công suất: D250 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN300

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 300MM

46.000 vnđ 51.060 (Giảm: -10%)

Công suất: D300 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN350

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 350MM

50.000 vnđ 55.500 (Giảm: -10%)

Công suất: D350 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN400

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 400MM

58.000 vnđ 64.380 (Giảm: -10%)

Công suất: D400 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN450

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 450MM

64.000 vnđ 71.040 (Giảm: -10%)

Công suất: D450 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN500

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 500MM

70.000 vnđ 77.700 (Giảm: -10%)

Công suất: D500 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN550

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 550MM

90.000 vnđ 100.000 (Giảm: -10%)

Công suất: D550 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN600

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 600MM

98.000 vnđ 108.700 (Giảm: -10%)

Công suất: D600 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN650

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 650MM

110.000 vnđ 122.000 (Giảm: -10%)

Công suất: D650 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN700

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 700MM

125.000 vnđ 138.700 (Giảm: -10%)

Công suất: D700 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN750

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 750MM

140.000 vnđ 155.400 (Giảm: -10%)

Công suất: D750 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN800

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 800MM

155.000 vnđ 172.000 (Giảm: -10%)

Công suất: D800 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN850

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 850MM

168.000 vnđ 186.400 (Giảm: -10%)

Công suất: D850 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN900

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 900MM

170.000 vnđ 188.700 (Giảm: -10%)

Công suất: D900 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN950

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 950MM

175.000 vnđ 194.250 (Giảm: -10%)

Công suất: D950 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN1.000

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 1.000MM

180.000 vnđ 199.800 (Giảm: -10%)

Công suất: D1.000 - MM
Bảo hành: Option
free ship
ĐAI SIẾT | DN1.100

Đai siết cổ dê Inox-430 phi 1.100MM

199.000 vnđ 220.890 (Giảm: -10%)

Công suất: D1.100 - MM
Bảo hành: Option
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- Cổ Dê Inox-304/430 Đai Siết Ống | Hùng Vương

ĐIỀU HÒA DI ĐỘNG | MÁY LẠNH DI ĐỘNG | ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG CÔNG NGHIỆP |

HV✔️- Cổ Dê Inox-304/430 Đai Siết Ống | Hùng Vương