X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

THIẾT BỊ ĐIỆN
Banner
TAIZHI | TZA-630

Khởi động từ Taizhi TZA-630

18.642.600 vnđ 20.714.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 200 - 400 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZA-400

Khởi động từ Taizhi TZA-400

10.404.000 vnđ 11.560.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 110 - 250 - 257 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZATS-250

Bộ chuyển đổi nguồn tự động nguồn điện kép Taizhi TZATS-250

23.400.000 vnđ 26.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZATS-400

Bộ chuyển đổi nguồn tự động nguồn điện kép Taizhi TZATS-400

37.620.000 vnđ 41.800.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZATS-100-30kA

Bộ chuyển đổi nguồn tự động nguồn điện kép Taizhi TZATS-100-30kA

17.010.000 vnđ 18.900.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZATSP-250

Bộ chuyển đổi nguồn tự động nguồn điện kép Taizhi TZATSP-250

10.931.400 vnđ 12.146.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZATSP-500

Bộ chuyển đổi nguồn tự động nguồn điện kép Taizhi TZATSP-500

25.721.100 vnđ 28.579.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZATSP-630

Bộ chuyển đổi nguồn tự động nguồn điện kép Taizhi TZATSP-630

32.609.700 vnđ 36.233.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZATSP-800

Bộ chuyển đổi nguồn tự động nguồn điện kép Taizhi TZATSP-800

40.418.100 vnđ 44.909.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZMTS-250-4P

Bộ chuyển nguồn bằng tay Taizhi TZMTS-250-4P

12.375.000 vnđ 13.750.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 250 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZMTS-400-3P

Bộ chuyển nguồn bằng tay Taizhi TZMTS-400-3P

11.250.000 vnđ 12.500.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 400 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZMTS-500-3P

Bộ chuyển nguồn bằng tay Taizhi TZMTS-500-3P

15.300.000 vnđ 17.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 500 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZMTS-630-3P

Bộ chuyển nguồn bằng tay Taizhi TZMTS-630-3P

17.640.000 vnđ 19.600.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 630 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZMTS-1000-3P

Bộ chuyển nguồn bằng tay Taizhi TZMTS-1000-3P

32.850.000 vnđ 36.500.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1000 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZMTS-1250-3P

Bộ chuyển nguồn bằng tay Taizhi TZMTS-1250-3P

39.600.000 vnđ 44.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1250 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZMTS-400-4P

Bộ chuyển nguồn bằng tay Taizhi TZMTS-400-4P

14.062.500 vnđ 15.625.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 400 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZMTS-500-4P

Bộ chuyển nguồn bằng tay Taizhi TZMTS-500-4P

19.125.000 vnđ 21.250.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 500 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZMTS-630-4P

Bộ chuyển nguồn bằng tay Taizhi TZMTS-630-4P

22.050.000 vnđ 24.500.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 630 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZMTS-1000-4P

Bộ chuyển nguồn bằng tay Taizhi TZMTS-1000-4P

41.062.500 vnđ 45.625.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3000 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZMTS-1250-4P

Bộ chuyển nguồn bằng tay Taizhi TZMTS-1250-4P

49.500.000 vnđ 55.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1250 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-3/0.45-6

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-3/0.45-6

10.414.000 vnđ 12.700.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 3 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-3.6/0.45-6

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-3.6/0.45-6

11.808.000 vnđ 14.400.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 3.6 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-3.5/0.48-7

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-3.5/0.48-7

10.660.000 vnđ 13.000.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 3.5 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-4.2/0.48-7

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-4.2/0.48-7

12.464.000 vnđ 15.200.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 4.2 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | BBC37800GMHV

Cầu dao MCCB Panasonic BBC37800GMHV

12.259.000 vnđ 14.950.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 415 - VAC
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | BBC37700GMHV

Cầu dao MCCB Panasonic BBC37700GMHV

12.259.000 vnđ 14.950.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 415 - VAC
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | BBC36630GMHV

Cầu dao MCCB Panasonic BBC36630GMHV

10.471.400 vnđ 12.770.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 415 - VAC
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | BBC36500GMHV

Cầu dao MCCB Panasonic BBC36500GMHV

10.471.400 vnđ 12.770.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 415 - VAC
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | BBC3500YHV

Cầu dao ngắt mạch MCCB Panasonic BBC3500YHV

19.762.000 vnđ 24.100.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 415 - VAC
Bảo hành: 12 tháng
free ship
PANASONIC | BBC3600YHV

Cầu dao ngắt mạch MCCB Panasonic BBC3600YHV

19.762.000 vnđ 24.100.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 415 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | BBC3630YHV

Cầu dao ngắt mạch MCCB Panasonic BBC3630YHV

19.762.000 vnđ 24.100.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 415 - VAC
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | BBC3800YHV

Cầu dao ngắt mạch MCCB Panasonic BBC3800YHV

40.426.000 vnđ 49.300.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 415 - VAC
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZATS-100-15kA

Bộ chuyển đổi nguồn tự động nguồn điện kép Taizhi TZATS-100-15kA

15.840.000 vnđ 17.600.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG | HÙNG VƯƠNG

HV✔️- THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG | HÙNG VƯƠNG

HV✔️- THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG | HÙNG VƯƠNG