X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

THIẾT BỊ ĐIỆN
Banner
TAIZHI | TZSG-1.2/0.45-6

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-1.2/0.45-6

6.314.000 vnđ 7.700.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 1.2 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-1.8/0.45-6

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-1.8/0.45-6

8.200.000 vnđ 10.000.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 1.8 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-2.4/0.45-6

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-2.4/0.45-6

9.676.000 vnđ 11.800.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 2.4 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-0.7/0.48-7

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-0.7/0.48-7

5.576.000 vnđ 6.800.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 0.7 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-1.4/0.48-7

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-1.4/0.48-7

6.182.800 vnđ 7.540.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 1.4 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-2.1/0.48-7

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-2.1/0.48-7

7.544.000 vnđ 9.200.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 2.1 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZSG-2.8/0.48-7

Cuộn kháng hạ thế cho tụ bù TZSG-2.8/0.48-7

9.020.000 vnđ 11.000.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 2.8 - kVAR
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | BBC35400CMHV

Cầu dao MCCB Panasonic BBC35400CMHV

5.994.200 vnđ 7.310.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 415 - VAC
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | BBC35350CMHV

Cầu dao MCCB Panasonic BBC35350CMHV

5.994.200 vnđ 7.310.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 415 - VAC
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | BBC35300CMHV

Cầu dao MCCB Panasonic BBC35300CMHV

5.994.200 vnđ 7.310.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 415 - VAC
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | BBW3250KY

Cầu dao tự động MCCB Panasonic BBW3250KY

5.166.000 vnđ 6.300.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 220-415 - VAC
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | BBW3400KY

Cầu dao tự động MCCB Panasonic BBW3400KY

7.404.600 vnđ 9.030.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 220-415 - VAC
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | BBC3300YHV

Cầu dao ngắt mạch MCCB Panasonic BBC3300YHV

9.184.000 vnđ 11.200.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 415 - VAC
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | BBC3350YHV

Cầu dao ngắt mạch MCCB Panasonic BBC3350YHV

9.184.000 vnđ 11.200.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 415 - VAC
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PANASONIC | BBC3400YHV

Cầu dao ngắt mạch MCCB Panasonic BBC3400YHV

9.184.000 vnđ 11.200.000 (Giảm: -18%)

Công suất: 415 - VAC
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF400-SM-4P

Cầu dao tự động Taizhi NF400-SM-4P

5.904.000 vnđ 6.560.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4-P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF400-HM-3P

Cầu dao tự động Taizhi NF400-HM-3P

5.130.000 vnđ 5.700.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF400-HM-4P

Cầu dao tự động Taizhi NF400-HM-4P

6.976.800 vnđ 7.752.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF630-CM

Cầu dao tự động Taizhi NF630-CM

7.686.000 vnđ 8.540.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF630-SM-3P

Cầu dao tự động Taizhi NF630-SM-3P

8.370.000 vnđ 9.300.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF800-CM

Cầu dao tự động Taizhi NF800-CM

9.900.000 vnđ 11.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NF400-EHM

Cầu dao tự động kiểu điện tử Taizhi NF400-EHM

6.620.400 vnđ 7.356.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NV160-SM-4P

Cầu dao chống dòng rò điện Taizhi NV160-SM-4P

5.571.900 vnđ 6.191.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NV250-SM-4P

Cầu dao chống dòng rò điện Taizhi NV250-SM-4P

5.831.100 vnđ 6.479.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | NV400-SM-3P

Cầu dao chống dòng rò điện Taizhi NV400-SM-3P

7.569.000 vnđ 8.410.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZA-225

Khởi động từ Taizhi TZA-225

5.477.400 vnđ 6.086.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 75 - 132 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZA-300

Khởi động từ Taizhi TZA-300

8.002.800 vnđ 8.892.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 100 - 200 kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZATSP-100

Bộ chuyển đổi nguồn tự động nguồn điện kép Taizhi TZATSP-100

8.387.100 vnđ 9.319.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZATSP-160

Bộ chuyển đổi nguồn tự động nguồn điện kép Taizhi TZATSP-160

9.495.900 vnđ 10.551.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - P
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZMTS-250-3P

Bộ chuyển nguồn bằng tay Taizhi TZMTS-250-3P

9.900.000 vnđ 11.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 250 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZMTS-125-4P

Bộ chuyển nguồn bằng tay Taizhi TZMTS-125-4P

7.076.250 vnđ 7.862.500 (Giảm: -10%)

Công suất: 125 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZMTS-160-4P

Bộ chuyển nguồn bằng tay Taizhi TZMTS-160-4P

8.212.500 vnđ 9.125.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 160 - A
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
TAIZHI | TZQS-40-450V

Tụ bù khô hạ thế Taizhi TZQS-40-450V

5.598.000 vnđ 6.220.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 450 - V
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG | HÙNG VƯƠNG

HV✔️- THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG | HÙNG VƯƠNG

HV✔️- THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG | HÙNG VƯƠNG