X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

QUẠT CÔNG NGHIỆP
Banner
TONSON | TBS-18 (Cánh nhôm)

Quạt khí nén đảo sàn Tonson TBS-18

10.400.000 vnđ 11.544.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.700 - M3/H
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QHV | QV-07LS (INOX-304)

Quạt hút công nghiệp Inox-304 QV-07LS

12.000.000 vnđ 13.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 0.75 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QHV | QV-08LS (INOX-304)

Quạt hút công nghiệp Inox-304 QV-08LS-380

13.800.000 vnđ 15.380.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QHV | QV-08LS (INOX-304)

Quạt hút công nghiệp Inox-304 QV-08LS-220

15.180.000 vnđ 16.850.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1.1 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P02

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-02

12.470.000 vnđ 13.860.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P03

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-03

15.300.000 vnđ 17.010.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P05

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-05

19.800.000 vnđ 22.050.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P7.5

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-7.5

27.500.000 vnđ 30.560.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P10

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-10

33.170.000 vnđ 36.860.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P15

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-15

48.600.000 vnđ 54.080.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức Inox-304 QLTPN - EG3 PHÒNG NỔ

19.200.000 vnđ 21.340.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1-40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P01

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P01

19.200.000 vnđ 21.340.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P02

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P02

23.550.000 vnđ 26.170.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P03

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P03

30.910.000 vnđ 34.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P05

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P05

38.960.000 vnđ 43.290.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ chính thức vỏ Inox-304 - D2G4 CHỐNG NỔ

22.500.000 vnđ 25.010.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1-40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-4P01

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P01

22.500.000 vnđ 25.010.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-P02

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P02

27.510.000 vnđ 30.570.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-4P03

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P03

36.040.000 vnđ 40.050.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-4P05

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P05

45.260.000 vnđ 50.290.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P01

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P01

15.300.000 vnđ 17.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P02

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P02

18.490.000 vnđ 20.550.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P03

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P03

23.470.000 vnđ 26.080.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P05

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P05

32.400.000 vnđ 36.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P7.5

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P7.5

43.420.000 vnđ 48.250.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P01

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P01

17.170.000 vnđ 19.080.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 1 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P02

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P02

23.780.000 vnđ 26.430.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P03

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P03

31.810.000 vnđ 35.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P05

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P05

42.320.000 vnđ 47.030.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 5.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MÁY HÚT CHỈ | SH-1080

Máy hút chỉ thừa may mặc công nghiệp SH-1080

18.900.000 vnđ 21.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2.2 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MÁY HÚT CHỈ | SH-1081

Máy hút chỉ thừa may mặc công nghiệp SH-1081

21.600.000 vnđ 24.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 4 - kW
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MÁY HÚT CHỈ | MHC-4P02

Máy hút chỉ thừa may mặc công nghiệp MHC-4P02

11.100.000 vnđ 12.390.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 2 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
MÁY HÚT CHỈ | MHC-4P03

Máy hút chỉ thừa may mặc công nghiệp MHC-4P03

13.400.000 vnđ 14.940.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 3 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- QUẠT CÔNG NGHIỆP GIÁ TỐT | HÙNG VƯƠNG

HV✔️- QUẠT CÔNG NGHIỆP GIÁ TỐT | HÙNG VƯƠNG

HV✔️- QUẠT CÔNG NGHIỆP GIÁ TỐT | HÙNG VƯƠNG