X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

QUẠT CÔNG NGHIỆP
Banner
QLL | QLL-4P20

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-20

61.200.000 vnđ 68.040.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P25

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-25

74.000.000 vnđ 82.220.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P30

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-30

90.300.000 vnđ 100.380.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P7.5

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P7.5

55.080.000 vnđ 61.210.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P10

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P10

67.550.000 vnđ 75.060.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P15

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P15

97.510.000 vnđ 108.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-4P7.5

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P7.5

63.810.000 vnđ 70.910.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-4P10

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P10

78.190.000 vnđ 86.880.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P10

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P10

57.100.000 vnđ 63.450.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P15

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P15

71.350.000 vnđ 79.280.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P7.5

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P7.5

56.990.000 vnđ 63.330.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 7.5 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P10

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P10

71.710.000 vnđ 79.680.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P15

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P15

89.280.000 vnđ 99.200.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
INOX 304 | QTA-800

Quạt hướng trục cao áp Inox-304 QTA-800

50.670.000 vnđ 56.300.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
INOX 304 | QTB-800

Quạt hướng trục cao áp Inox-304 QTB-800

54.720.000 vnđ 60.800.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
INOX 304 | QTA-900

Quạt hướng trục cao áp Inox-304 QTA-900

68.400.000 vnđ 76.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
INOX 304 | QTB-900

Quạt hướng trục cao áp Inox-304 QTB-900

76.050.000 vnđ 84.500.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
INOX 304 | QTA-1000

Quạt hướng trục cao áp Inox-304 QTA-1000

88.110.000 vnđ 97.900.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-104P (INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-104P

53.050.000 vnđ 58.950.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
VIET NAM | QTG-124P (INOX-304)

Quạt hướng trục gián tiếp Inox-304 QTG-124P

72.400.000 vnđ 80.450.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN-4P15

Quạt ly tâm phòng nổ EG3 QLTPN-4P15

63.090.000 vnđ 70.100.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN-4P20

Quạt ly tâm phòng nổ EG3 QLTPN-4P20

81.510.000 vnđ 90.640.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | QLT-6P30 (THÉP CT3)

Quạt hút ly tâm thấp áp QLT-6P30

53.520.000 vnđ 59.470.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | QLTCN-4P10

Quạt ly tâm chống nổ D2G4 QLTCN-4P10

53.190.000 vnđ 59.110.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | QLTCN-4P15

Quạt ly tâm chống nổ D2G4 QLTCN-4P15

78.680.000 vnđ 87.630.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | QLT-6P10 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm thấp áp Inox-304 QLT-6P10

59.200.000 vnđ 65.780.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 10 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P25

Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P25

59.240.000 vnđ 65.830.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P1.5 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm cao áp Inox-304 QLT2P15

59.040.000 vnđ 65.600.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P15 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm trung áp Inox-304 QLT-4P15

57.370.000 vnđ 63.750.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | QLT-6P15 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm thấp áp Inox-304 QLT-6P15

77.440.000 vnđ 86.050.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - GIÁN TIẾP | QLTG-4P30

Quạt hút ly tâm gián tiếp QLTG-4P30

70.060.000 vnđ 77.850.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - CAO ÁP | QLT-2P20 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm cao áp Inox-304 QLT-2P20

75.660.000 vnđ 84.075.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - TRUNG ÁP | QLT-4P20 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm trung áp Inox-304 QLT-4P20

78.100.000 vnđ 86.780.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- QUẠT CÔNG NGHIỆP GIÁ TỐT | HÙNG VƯƠNG

HV✔️- QUẠT CÔNG NGHIỆP GIÁ TỐT | HÙNG VƯƠNG

HV✔️- QUẠT CÔNG NGHIỆP GIÁ TỐT | HÙNG VƯƠNG