X Close
ĐĂNG KÝ
ĐĂNG NHẬP
NHẬN TIN
Email
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Email
Họ tên
Điện thoại
 
Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất!
Banner

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN KHUYẾN MÃI

QUẠT CÔNG NGHIỆP
Banner
QLL | QLL-4P40

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-40

115.400.000 vnđ 128.210.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P50

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-50

177.100.000 vnđ 196.880.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 50 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P75

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-75

198.500.000 vnđ 220.610.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 75 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLL | QLL-4P100

Quạt ly tâm lưu lượng gió lớn QLL-4P-100

238.200.000 vnđ 264.732.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 100 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P20

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P20

128.430.000 vnđ 142.710.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P25

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P25

167.230.000 vnđ 185.820.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P30

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P30

197.470.000 vnđ 219.420.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-4P15

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P15

113.290.000 vnđ 125.880.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 15 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-4P20

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P20

148.820.000 vnđ 165.360.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-4P25

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P25

194.230.000 vnđ 215.820.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-4P30

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P30

229.150.000 vnđ 254.620.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
PHÒNG NỔ | QLTPN-4P40

Quạt ly tâm phòng nổ Inox-304 EG3 QLTPN-4P40

242.250.000 vnđ 269.170.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
CHỐNG NỔ | QLTCN-4P40

Quạt ly tâm chống nổ Inox-304 D2G4 QLTCN-4P40

281.110.000 vnđ 312.350.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P20

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P20

122.220.000 vnđ 135.800.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P25

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P25

148.120.000 vnđ 164.580.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P30

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P30

175.160.000 vnđ 194.630.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P40

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P40

219.400.000 vnđ 243.780.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P50

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P50

296.100.000 vnđ 329.000.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 50 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P60

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P60

330.790.000 vnđ 367.550.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 60 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P75

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P75

387.650.000 vnđ 430.730.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 75 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - VỎ INOX-304 | QLTG-4P100

Quạt ly tâm gián tiếp vỏ Inox-304 QLTG-4P100

448.960.000 vnđ 498.850.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 100 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P20

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P20

143.230.000 vnđ 159.150.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P25

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P25

167.600.000 vnđ 186.230.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P30

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P30

195.500.000 vnđ 217.230.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P40

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P40

241.100.000 vnđ 267.900.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT INOX-304 | QLTGIN-2P50

Quạt ly tâm vỏ Inox chịu nhiệt 350°C QLTG-2P50

292.630.000 vnđ 325.150.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 50 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
INOX 304 | QTA-1100

Quạt hướng trục cao áp Inox-304 QTA-1100

108.882.000 vnđ 120.980.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN-4P25

Quạt ly tâm phòng nổ EG3 QLTPN-4P25

107.980.000 vnđ 119.980.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN-4P30

Quạt ly tâm phòng nổ EG3 QLTPN-4P30

126.760.000 vnđ 140.850.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 30 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTPN - PHÒNG NỔ | QLTPN-4P40

Quạt ly tâm phòng nổ EG3 QLTPN-4P40

155.450.000 vnđ 172.730.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 40 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | QLTCN-4P20

Quạt ly tâm chống nổ D2G4 QLTCN-4P20

101.960.000 vnđ 113.290.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLTCN - CHỐNG NỔ | QLTCN-4P25

Quạt ly tâm chống nổ D2G4 QLTCN-4P25

134.980.000 vnđ 149.980.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 25 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
QLT - THẤP ÁP | QLT-6P20 (INOX-304)

Quạt hút ly tâm thấp áp Inox-304 QLT-6P20

102.350.000 vnđ 113.730.000 (Giảm: -10%)

Công suất: 20 - HP
Bảo hành: 12 Tháng
free ship
Dự án tiêu biểu
© 2018 All rights reserved. Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Anh Sự | - MSNB 0018945479

HV✔️- QUẠT CÔNG NGHIỆP GIÁ TỐT | HÙNG VƯƠNG

HV✔️- QUẠT CÔNG NGHIỆP GIÁ TỐT | HÙNG VƯƠNG

HV✔️- QUẠT CÔNG NGHIỆP GIÁ TỐT | HÙNG VƯƠNG